AD OnlineGroei Rotterdam The Hague Airport lijkt verder weg dan ooit, ...

 

... nu meerdere gemeenten aan de rem trekken.

Rotterdam The Hague Airport wil graag uitbreiden, maar de plannen stuiten op groot verzet van omliggende gemeenten. Het gemeentebestuur van Den Haag is ook tegen een verdere groei van het aantal vluchten, werd onlangs bekend. De kans dat inwoners uit deze regio in de toekomst vaker vanaf de luchthaven naar Spanje of Turkije kunnen vliegen, lijkt dan ook zeer klein.

De luchthaven heeft het voornemen om een aanvraag voor een luchthavenbesluit in te dienen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor wordt nu een milieueffectrapport voorbereid. Aan gemeenten in de regio is gevraagd om uiterlijk 8 maart een zienswijze voor te leggen aan het ministerie. In de Haagse zienswijze wordt vooral om aandacht gevraagd voor het klimaat en om recht te doen aan de zorgen van omwonenden. Ook wordt gevraagd om diverse krimpscenario’s door te rekenen.

Rotterdam The Hague Airport - moe gedwongen krimpen

Krimp

De luchthaven helemaal dicht gooien, zoals sommige partijen willen, is voor Den Haag geen optie. De luchthaven is belangrijk voor de lokale economie en wordt door veel inwoners, expats en diplomaten in Den Haag gebruikt. De gemeente vindt het echter wel raadzaam om, tegen het licht van het akkoord om in 2050 klimaatneutraal te zijn, diverse alternatieve scenario’s van krimp te onderzoeken en ook hiervan de maatschappelijke en economische effecten in kaart te brengen.

Den Haag is niet de enige die pleit voor krimp. Ook Schiedam, een van de gemeenten waar ze het meest last hebben van overvliegende vliegtuigen, is fel tegen groei van de luchthaven. Deze gemeente stuurt binnenkort ook een brief waarin staat dat er juist minder vliegtuigen zouden moeten landen en opstijgen vanaf het vliegveld. De gemeenteraad vindt echter dat de boodschap wel wat steviger mag worden aangezet.

In de conceptbrief wordt bijvoorbeeld voorgesteld dat de vliegtuigen op zondag pas om acht uur ’s ochtends mogen vliegen in plaats van om zeven uur. ,,Maar waarom niet het hele weekend om negen uur? We lijken als gemeente minimaal in te zetten, terwijl voor de inwoners de overlast maximaal is’’, aldus commissielid Maurice Mannee (Alles voor Schiedam).

Sluiting

Ook andere partijen vinden dat er ‘wat meer peper’ bij de zienswijze mag. Als het aan GroenLinks ligt, moet ook het scenario van sluiting van het vliegveld doorgerekend worden. Binnen de Schiedamse politiek wordt al maanden gesproken over de houding van de gemeente Schiedam ten aanzien van de uitbreidingsplannen, net als in andere gemeenten in de regio.
De gemeenteraad hakt binnenkort de knoop door over de zienswijze. De Schiedamse wethouder Frans Hamerslag constateert wél steun. ,,Dan kun je zeggen dat de toon van de brief te zakelijk is of te weinig emotioneel, maar volgens mij is het goed om een zakelijke brief te schrijven waarin de inhoud helemaal klopt. De inhoud is heel erg duidelijk’’, aldus Hamerslag.

John Witjes, die de bewoners van Schiedam vertegenwoordigt in het overleg met onder meer overheid en luchtvaart, die zich de afgelopen jaren ontelbare keren heeft uitgesproken over het vliegveld, pleit voor een stevig geluid. ,,Het moet afgelopen zijn dat toestellen na de start richting Turkije en Griekenland een ruime bocht nemen over Spaland en Sveaparken, wat absoluut vermijdbare hinder oplevert. Dat moet je nu aanstippen.’’ Voor hem is het de laatste keer dat hij over de luchthaven insprak, kondigde hij aan. ,,Na 8 maart zijn het de minister en de landelijke politiek die de vergunning van de luchthaven gaan bepalen. U kunt er nu nog iets van vinden’’, gaf Witjes de gemeenteraad mee.
Ook de gemeente Zuidplas is fel tegen de plannen van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) om het aantal vluchten uit te breiden. In een brief aan het kabinet en de veiligheidsregio gaat Zuidplas pleiten voor minder geluidsoverlast en geen belemmering van nieuwbouwplannen in de gemeente, zoals het toekomstige Vijfde Dorp.

Klachten

Mede namens Gouda en Waddinxveen stuurde het college van Zuidplas al in november een brief met klachten, onder meer over de falende inwonersparticipatie bij het komen tot een nieuw Luchtvaartbesluit. Nu is het volgens de gemeenteraad van Zuidplas tijd voor een nieuw signaal. Unaniem werd een motie aangenomen waarin voorwaarden zijn opgenomen waar de luchthaven aan zou moeten voldoen om in de toekomst te blijven bestaan.
Aanvankelijk sputterde de VVD nog wat tegen. ,,Rotterdam The Hague Airport is belangrijk voor de regionale economie”, stelde raadslid Patrick Molenaar. Maar de liberalen steunden de motie uiteindelijk toch. ,,Wij zijn niet voor inkrimpen van het aantal vluchten, maar wel voor vermindering van de geluidsoverlast”, aldus Molenaar.

Volksgezondheid

Eerder dienden ook Lansingerland, Schiedam en Midden Delfland zienswijzen in tegen plannen van de luchthaven. ,,Voor ons is dat een inspiratiebron geweest”, aldus Pien Meppelink (CDA), opsteller van de motie in Zuidplas. ,,Voor ons staat de volksgezondheid van de inwoners voorop. Die moet ook centraal staan in een milieueffectrapportage.”
De gemeente Den Haag heeft zich nu dus ook uitgesproken tegen een verdere groei van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport. Ook zou de geluidscontour moeten krimpen door het gebruik van stillere vliegtuigen. Verschillende linkse partijen in de Haagse raad, waaronder GroenLinks en Partij voor de Dieren, willen het liefst dat Rotterdam The Hague Airport gesloten wordt. Maar zolang dat niet gebeurt zouden zij graag zien dat ‘The Hague’ uit de naam wordt gehaald.

Vliegen

Rotterdam The Hague Airport is met 1,8 miljoen passagiers de derde luchthaven van Nederland, na Schiphol en Eindhoven. Vorig jaar waren er bijna 16.000 vliegtuigbewegingen. Reizigers konden in 2022 vanaf Rotterdam The Hague Airport naar 57 verschillende bestemmingen vliegen. Ter vergelijking: in 2019 konden reizigers naar 48 verschillende bestemmingen vliegen.

Bron: AD, 20 februari 2023