SchipholWatchProvinciale statenverkiezing: Kies tégen groei luchtvaart  

Kieswijzer: stem Partij voor de Dieren of GroenLinks tégen groei luchtvaart

SchipholWatch concludeert: Kies Partij voor de Dieren en GroenLinks. Dit zijn veruit de veiligste keuzes als u tegen groei van het vliegverkeer bent.
Wilt u juist meer vliegtuigen boven uw woonwijk, dan zijn de (alt-) rechtse partijen VVD, FvD, PVV en Ja21 aanbevolen.

Kieswijzer Luchtvaart

Verklaring:  Minder is beter: hoe lager de totaalscore, des te meer weerstand tegen groei vliegverkeer (illustratie: Paul van der Maesen de Sombreff)

Dit blijkt uit de nieuwste kieswijzer van dr Paul van der Maesen Sombreff. Hij struinde voor de komende provinciale verkiezingen opnieuw alle partijprogramma’s af om voor de lezers van SchipholWatch tot een ranglijst te komen.

Hoewel de uitkomsten van de analyse niet verrassend zijn, is het goed een objectief overzicht bij de hand te hebben wanneer u op 15 maart een keuze maakt tussen meer of minder vliegverkeer boven ons land.

De resultaten stroken met de ervaring die wij als burgerorganisatie hebben met de landelijke politiek. In de Tweede Kamer zien we keer op keer dat PvdD en GroenLinks actief kritische vragen stellen aan Mark Harbers, de minister die verantwoordelijk is voor Schiphol. Ook dienen deze twee partijen steeds nieuwe moties in om de groei van de luchtvaart te beteugelen.

Concrete verbeteringen

Dat heeft geleid tot concrete verbeteringen in het luchtvaartbeleid. Zo heeft het continu doorvragen van PvdD-kamerlid Lammert van Raan nu geleid tot een toezegging van de minister om de kankerverwekkende uitstoot van vliegtuigen onder regie van de wet te brengen.

GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger wist een motie aangenomen te krijgen die Schiphol moet weerhouden van de opkoop van boerenbedrijven om de eigen stikstofhonger te stillen.

Minder vliegherrie? Stem dan GL of PvdD.

Op provinciaal niveau blijken de resultaten van de analyse van de partijprogramma’s goed overeen te komen met de standpunten op nationaal niveau. Opvallend is dat de BoerBurgerBeweging (BBB) in de gewesten hoog scoort op de ranglijst.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn deze partijen voor krimp van de luchtvaart danwel sluiting van Rotterdam The Hague Airport: Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA.

Doe de keuze selectie op Zuid-holland-zuid.kieskompas.nl

Overzicht Zuid-Hollandse partijen

Via de website van Provincie Zuid-Holland is een overzicht van alle deelnemende partijen en hun verkiezingsprogramma's. Tip: open een partij-programma dat aanspreekt en zoek met behulp van de 'CTRL'-toets + 'F' naar trefwoord 'vlieg'. Op deze wijze zijn de onderwerpen "vliegen" "vliegtuigen" en "vliegveld" snel te vinden. Zoek vervolgens eventueel ook op "The Hague" en je vind alle resultaten voor Rotterdam The Hague Airport.

Stikstofroof Schiphol

Dat heeft alles te maken met de stikstofroof die Schiphol pleegt ten koste van het boerenbedrijf. Niet alleen koopt de vliegveldexploitant steeds meer boerenbedrijven op, maar het blokkeert met dit gedrag ook de toekomst van de zogenaamde PAS-melders – agrarische bedrijven die voorheen geen vergunning nodig hadden, maar na een uitspraak van de rechter wél.

Het is BBB ook een doorn in het oog dat een groot deel van de stikstofuitstoot door vliegtuigen niet wordt toegerekend aan de luchtvaartindustrie, maar wordt opgeteld bij de stikstof die uit het buitenland komt aanwaaien.

Het is een duidelijke draai van BBB ten opzichte van de eigen standpunten bij de Tweede Kamerverkiezingen. Toen was de partij duidelijk minder kritisch op het immer groeiende vliegverkeer boven ons land.

Verschuivingen

Eenzelfde draai heeft de Partij voor de Arbeid gemaakt. Waar voorheen vooral het belang van de ‘banenmotor’ werd benadrukt, kruipt de partij van oud-Schiphol-directeur Dick Benschop nu meer richting beoogd fusiepartner GroenLinks.

Of de draai verdergaat dan alleen woorden, moet nog bezien worden: in de afgelopen vier jaar heeft de PvdA in Noord-Holland bijzonder weinig voor elkaar gekregen voor omwonenden van Schiphol.

ChristenUnie en D66 zijn duidelijk minder positief geworden over Schiphol en KLM. Dat is goed te zien in de landelijke politiek. Steeds vaker durven de twee coalitiepartijen tegen de wensen van Schiphol-knuffelaars VVD en CDA in te gaan.

Totaal aan de andere kant van het spectrum staat Ja21, de ‘nogal’ rechtse partij van onder meer Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Dat is op sociale media ook goed te zien. Steeds vaker ‘taggen’ belangenclubs uit de luchtvaartindustrie als VNV (piloten) of NVLT (vliegtuigmonteurs) het doorgaans slecht geïnformeerde Ja21-Kamerlid Derk Eppink als zij steun zoeken voor hun groeiplannen of voor hun aversie tegen groeibeperkende maatregelen als Schipholkrimp, kerosine- of tickettax.

Let op met Lelystad Airport

Voor onze lezers in het oosten van het land is het van belang de paragraaf over Lelystad Airport in de kieswijzer van Van der Maesen goed te lezen. Ondanks de relatief goede score van D66 en ChristenUnie blijkt daaruit namelijk dat deze twee partijen nog steeds voor opening van het poldervliegveld zijn. Belangrijk om dat in het achterhoofd te houden als u straks in het stemhokje staat.

SchipholWatch dankt dr Paul van der Maesen de Sombreff voor het samenstellen van de Kieswijzer Luchtvaart  voor de verkiezingen van de Provinciale Staten 2023.

Bron: SchipholWatch, 19 februari 2023