Niemand weet of over vijf jaar Zestienhoven nog zin heeft

Op één ding kun je donder zeggen: de luchtvaart gaat de komende jaren niet groeien tenzij er een wonder gebeurt. We staan oog in oog met een ongekende verarming.

Schrijft Han van der Horst als opiniestuk.
De stijging van de energieprijzen leidt er toe dat heel veel Nederlanders naar de gallemiezen gaan of op zijn best kennismaken met het leven dat bijstandsgerechtigden al zoveel jaren leiden: met passen en meten kun je net genoeg eten in huis halen.

We hebben wellicht de laatste feestelijke zomer achter de rug met een overvol Schiphol en pret aan de costa’s. Volgend jaar is daar geen geld meer voor. Dan worden de kusten van de Middellandse Zee misschien een vluchtoord voor Nederlanders die aan de kou willen ontsnappen maar niet meer welkom zijn vanwege hun lege portemonnees. Google: Ter Apel.

Rotterdam The Hague Airport (eigen foto)

Zwanenzang

In dit verband is plannenmakerij rond een uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport niet urgent. De drukte door het opvangen van overloop uit Schiphol was misschien wel een soort zwanenzang.

Duidelijk is dat de omwonenden tabak hebben van het vliegveld. Hun verenigingen zijn allemaal voorstander van sluiting. Dat scheelt een hoop geluidshinder. Bovendien ontstaat er dan ruimte voor een nieuw park met daar om heen tienduizend woningen.

Geheimhouding

Ze leven op voet van oorlog met de directie van het vliegveld dat wel met de omgeving over toekomstplannen wil praten maar tegelijkertijd over de inhoud daarvan geheimhouding heeft opgelegd. Dit is van een onvoorstelbare onhandigheid, de beste manier om jezelf neer te zetten als ouderwetse regent en manipulator. De bewonersverenigingen rond het vliegveld willen op deze manier niet praten. Om dezelfde reden hebben ook Rotterdam en Zuid-Holland het overleg verlaten.

Stolp

Wethouder Vincent Karremans is op dat besluit teruggekomen. Hij schuift toch aan. Toen hij daarover op heftige wijze in de raad aan de tand werd gevoeld, verdedigde hij zich met het argument dat hij daar niet ging zitten om te onderhandelen maar om informatie op te doen. Dat is natuurlijk volstrekte flauwekul.

Geheimhouding rond deze affaire is om het clichématig te zeggen niet van deze tijd. Je gaat als wethouder niet onder een stolp zitten om dingen te horen die je voor je moet houden.

Er is voor die geheimhouding geen enkele reden, zeker niet nu zoveel in onze samenleving op losse schroeven staat. En nu de toekomst van Rotterdam the Hague Airport zo onzeker is, niet vanwege de acties van de omwonenden maar vanwege de crisis. Niemand weet of over vijf jaar dat hele vliegveld nog zin heeft.

Bron: Rotterdam Vandaag & Morgen, 10 september 2022