SchipholWatchBewoners vernietigend over aanvraag vergunning RTHA: ‘misleidend en onjuist’

Rotterdam Airport (RTHA) heeft de eerste stap gezet in de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit – de vergunning die nodig is om een vliegveld te mogen exploiteren en al jarenlang ontbreekt in Rotterdam.

De aanvraag is op onregelmatige wijze totstandgekomen en zit vol met fouten.

Aanvraag vergunning Rotterdam The Hague Airport (RTHA) misleidend en onjuist (eigen foto)

Aanvraag vergunning Rotterdam The Hague Airport (RTHA) misleidend en onjuist (eigen foto)

De vereniging BTV-Rotterdam schrijft dit in een zienswijze op de ‘concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) aan het ministerie van Infrastructuur (I&W). Zo’n NRD is een eerste stap in de aanvraag van de nieuwe vergunning.

Volgens BTV is de NRD onrechtmatig opgesteld. Het stuk is gebaseerd op de uitkomsten van de mislukte vechtparticipatie en voldoet daarmee niet aan de voorwaarden uit de Luchtvaartnota. “Omwonenden zijn niet of onvoldoende gehoord, er is geen sprake van regionaal draagvlak en onderzoek naar de regionale functie van het vliegveld ontbreekt.”

Stuk voor stuk licht de vereniging deze gebreken toe aan het ministerie. “Het publieke belang van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving is (in het participatietraject, red.) volledig genegeerd en ondergeschikt gemaakt aan het verdienmodel van RTHA en andere commerciële partijen.”

Al jarenlang geen draagvlak

In 2017 is al vastgesteld dat er geen draagvlak was voor verdere groei van RTHA. “De afgelopen tien jaar is het aantal overlastmeldingen toegenomen van 5.000 naar 70.000 per jaar. Door de toenemende overlast is het draagvlak verder afgekalfd.”

Volgens de zienswijze heeft RTHA nauwelijks een economische functie voor de regio. “RTHA functioneert vooral als luchthaven voor recreatief verkeer, zoals vakantie, familiebezoek of verblijf in het tweede huis in het buitenland. De passagiers zijn Nederlandse ingezetenen die elders hun geld besteden. Deze vluchten hebben geen toegevoegde waarde voor de regio.”

Inhoudelijk heeft BTV ook het nodige aan te merken op de NRD. Zo is de aanvraag “onrechtmatig en misleidend”. De Luchtvaartnota is helder, aldus BTV: “Het Rijk stelt als doel de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart te verminderen.” Maar in het eindverslag van de participatie en de NRD is niets te vinden over een vermindering van de negatieve gezondheidseffecten. “Integendeel, RTHA zet zijn verdienmodel op de eerste plaats. Het ziet ruimte voor een groei van 86 procent naar bijna 100.000 vluchten.”

Misleiding

Om die groei te realiseren komt het vliegveld met allerlei drogredenen, zo constateren de bewoners. “Zo wordt voorgesteld om het aantal vluchten aan de randen van de dag te bevriezen, maar het huidige aantal vluchten is lager dan dat getal. Zo wordt een verslechtering van de situatie aan het ministerie verkocht als winst voor omwonenden.”

De NRD van het Rotterdamse vliegveld staat vol met dat soort verdraaiingen van de waarheid en valse informatie. Veel andere voorstellen zijn boterzacht en worden niet concreet gemaakt, zoals een limiet aan het aantal positievluchten in de vroege ochtend. Dat zijn lege toestellen die in alle vroegte naar RTHA worden verplaatst om de passagiers van die dag mee te nemen. “Er wordt gesproken van een ‘reductiemodel’, maar er wordt geen maximum vastgesteld”, aldus de brief.

Ook schermt RTHA met de inzet van stillere vliegtuigen in de ochtenduren. “Nog afgezien van het feit dat geluidsarme vliegtuigen niet bestaan, kan RTHA geen invloed uitoefenen op de keuze van toestellen.” Als voorbeeld verwijst de zienswijze naar de situatie op Maastricht Airport waar de directie aan Provinciale Staten beloofde de grootste lawaaimakers te weren, maar kort daarna contracten afsloot met een cargo-maatschappij met dertig jaar oude Jumbojets – notoire herriebakken.

Vergunning niet baseren op misleidend rapport

De NRD is volgens BTV ronduit misleidend en gebaseerd op verkeerde uitgangspunten. Zo vermeldt de Notitie dat een uitgangspunt is om “minimaal de huidige mobiliteitsfunctie in stand te houden” en verwijst daarbij naar de Luchtvaartnota. Maar dat uitgangspunt is in de hele Luchtvaartnota niet terug te vinden. “Doelbewuste misleiding”, aldus het oordeel van BTV.

“Conclusie: Het is onrechtmatig om een onjuist en misleidend document te hanteren voor de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit.”

Bron: Schipholwatch, 7 maart 2023

Gerelateerd: