Hart van Holland ZuidplasZorgen bij BTV om 'afvoerputje' RTHA

Werkgroep Zuidplas van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) schrijft de gemeenteraad aan.

In een brief aan de gemeenteraad van Zuidplas heeft de werkgroep Zuidplas van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) zijn zorgen kenbaar gemaakt over de nachtsluiting van Schiphol, het weren van lawaaiige vliegtuigen en het verbieden van vluchten met privéjets. Tijdelijke topman van Schiphol, Ruud Sondag, kondigde die maatregelen op 5 april aan. 'Omwonenden van Schiphol zullen blij zijn met deze relatieve verlichting van de veel te grote druk van de luchthaven', schrijft de BTV-Zuidplas. 'Voor ons als leden van BTV en dus nauwlettende volgers van ontwikkelingen rond RTHA (Rotterdam The Hague Airport, red.), is het reden tot grote zorg. Wat gaat er namelijk gebeuren met die op Schiphol verboden vluchten met privéjets? En waarnaartoe gaan 'lawaaiige vliegtuigen' uitwijken?

Afvoerputje(1) - Zorgen bij BTV om 'afvoerputje' RTHAAfvoerputje(2) - Zorgen bij BTV om 'afvoerputje' RTHA

Zorg niet ongegrond

Volgens opstellers van de brief Herbert Houdijk en Jaap Smit bevestigt de situatie in het eerste weekend van april dat hun zorg niet ongegrond is. 'De extreme druk op Schiphol dwong een negental vluchten op weg daarheen tot een tussenlanding op RTHA, met alle overlast van landen en stijgen van dien. Hoewel RTHA alleen een uitwijkhaven mag zijn bij echte calamiteiten, toont dit geschuif met vluchten aan dat RTHA in feite door Schiphol wordt gezien als een 'afvoerputje' voor capaciteitstekort. Ook vorige zomer getuigde daar al van, toen RTHA vluchten overnam die Schiphol niet kon handelen'. De mededeling die RTHA recent zou hebben gedaan in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) dat de berekende geluidruimte achteraf groter blijkt te zijn dan in het participatietraject voor een nieuw Luchthavenbesluit is voorgespiegeld, bezorgt BTV-Zuidplas nog extra 'bange gevoelens over de gevolgen van de besluitvorming door de Schiphol-directie rond privéjets en dergelijke'. Smit en Houdijk vragen de gemeenteraad 'namens vele bezorgde inwoners van Zuidplas zeer alert te zijn op ongewenste ontwikkelingen rond RTHA en hierover in contact te treden met medebestuurders en fractieleden in Rotterdam en de regio, om te voorkomen dat de ontlasting van Schiphol resulteert in een onaanvaardbare extra belasting van onze regio'.

Bron: Hart van Holland Zuidplas, 12 april 2023, pag. 7