RijnmondDakpannen van het dak gevlogen, geen excuses!

Op 1e Paasdag werden bij een van onze leden de dakpannen van het dak geblazen door een te laagvliegend vliegtuig.

Er vielen 4 dakpannen op de parkeerplaats, waar op dat moment gelukkig geen auto’s stonden of kinderen speelden. Verder verschoven er een hele reeks pannen. De bewoners van het pand hadden gelukkig nog een stapel pannen die overbleven na het restaureren van het monumentale gebouw. Daardoor kon het dak snel en voor het begon te regenen waterdicht worden gemaakt. Daags erna kon het geheel worden hersteld. De ruim 85 jarige eigenaar klom daarvoor overigens zelf op een gevaarlijk lange ladder. Van het voorval werd dezelfde dag melding gemaakt bij de omgevingsdienst DCMR.

Grofheden

Onze BTV voorzitter, die de belangen van omwonenden van het Rotterdamse vliegveld behartigt, maakte melding van het verhaal op de sociale media. En toen brak er een soort van social mediastorm los. Meer dan 200 keer werd het voorval in twijfel getrokken en werd gesproken van (grove) leugens en werd er ook gedreigd, zonder dat de reaguurders de situatie kenden. Veel mensen die hun beroep hebben in de luchtvaartsector verlaagden zicht tot grofheden. Een reaguurder nam zelfs de moeite om 3 dagen na het voorval, zonder zich bekend te maken, het private terrein te betreden om heimelijk foto’s te maken van het gebouw. Die foto’s werden gepubliceerd met het commentaar dat er niets te zien was. Het was voor de erfbreukpleger het bewijs dat er was gelogen over het voorval.

 

Niet in hun straatje past

Uit dit verhaal blijkt dat vliegvrienden als door een wesp gestoken reageren als er iets gebeurt dat niet in hun straatje past. Dan veroorlooft men zich buitengewone grofheden.

De regionale omroep RTV Rijnmond pakte het Twitterbericht goed op en maakte ter plekke een reportage over deze zaak. In de reportage bevestigde ook een getuige het gebeurde. Bekijk hier het betreffende fragment. (Bron Rijnmond.nl  

Geen actieve herinnering

Ondanks dat het voorval was gemeld bij de omgevingsdienst op 1e Paasdag om 18.10 u. stelt het vliegveld in de reportage dat ze geen kennis had van het voorval. Erger nog, de omgevingsdienst stelt nu geen actieve herinnering te hebben aan het voorval. Maar gelukkig vergeten telefoons en telefoonrekeningen niet met wie en wanneer er gebeld is. Verder worden telefoongesprekken opgenomen voor “de verbetering van de serviceverlening”.

Buitengewoon teleurstellend

Voorzitter Alfred Blokhuizen over het vliegveld en de vliegsector: “De reactie van het vliegveld is buitengewoon teleurstellend. De getroffenen mogen op gesprek komen bij het vliegveld als ze contact met hen opnemen. Dat is feitelijk een omdraaiing. Het vliegveld zou zelf contact moeten opnemen, op bezoek gaan, excuses maken en schade vergoeden. De locatie van het voorval en de getroffen bewoners zijn zeer bekend bij het vliegveld. Het gaat hier om de houding van het bedrijf jegens haar buren. Je ziet dus dat men in de vliegsector en bij de vliegfans maar niet kunnen inzien dat hun bezigheden anderen benadelen. Als men dan er helemaal naast blijkt te zitten met hun meningen en handelen, komen er nooit excuses. Dat is kennelijk te moeilijk, maar dit vernietigt wel het laatste beetje goodwill dat er nog is voor de vliegbizz.”

Bron: Rijnmond.nl, 14 april 2023