stop4derouteStop de vierde aanvliegroute Schiphol!

En teken de petitie.

Faciliteer de groei van de luchthaven niet. Zeg nee tegen de vierde route over de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland en zeg ja op krimp van Schiphol. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de provincies Gelderland en Utrecht richting Schiphol aanleggen. Het idee is dat de vluchten zich concentreren op een nog te bepalen denkbeeldig punt in de lucht op zo'n 70 km afstand van Schiphol. Op dat punt vliegen ze op ca. 2100-2300 meter hoogte en vanaf daar wordt daling verder ingezet.

Wat zijn de gevolgen van de vierde aanvliegroute voor het verkeer van en naar RTHA?

Wat zijn de gevolgen van de vierde aanvliegroute voor het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport? (Afbeelding: BTV-Rotterdam)

Deze vierde aanvliegroute is ooit bedacht om Schiphol beter te faciliteren en dus méér vluchten toe te staan. 

Bewoners op en naast de route zullen flink last krijgen van deze extra vliegtuigen; er komen veel vliegtuigen te vliegen en laag.

Zwijgen

Zowel ministerie als de luchtvaartbranche zwijgen rond dit onderwerp graag. Dit is niet zonder reden. Ervaring bij andere vliegvelden heeft geleerd dat wanneer je hierover openlijk informatie beschikbaar stelt aan de burgers dat de weerstand op dit voornemen zo groot is, dat er duidelijk geen draagvlak komt. Nu is de methodiek om via achterkamer-politiek de beslissingen te nemen en de bevolking te confronteren met een voldongen feit.

Gevolgen woonomgeving Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Op dit moment wordt nauwelijks gecommuniceerd wat het plan van de vierde aanvliegroute inhoudt. De gevolgen voor de vluchten van en naar RTHA komen in het geheel niet aan bod. Een ieder die logisch nadenkt zal zien dat de spreidingsruimte voor het verkeer van en naar Rotterdam beperkt wordt. Een te verwachten gevolg is méér vliegbewegingen in kortere tijd. Langere afstanden waarop (zeer) laag gevlogen wordt om verkeer van en naar Schiphol niet te hinderen. Wat de situatie in de nacht wordt is volkomen onduidelijk.

Teken de petitie

De luchtvaart moet krimpen. Teken de petitie die is gestart door De Kerngroep Stop4deroute. Deze bestaat uit een groep bezorgde inwoners en andere belanghebbenden. Hoewel de BTV-Rotterdam niet betrokken is bij dit plan, steunt de vereniging dit initiatief.

Meer informatie

Gepubliceerd: 14 mei 2023