CRO Rotterdam  Jaarverslag Milieudienst over klachten RTHA bevestigt wat omwonenden al wisten

Het rapport ‘Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport – jaarrapport 2022’ dat de Milieudienst DCMR op 25 mei uitbracht brengt op genuanceerde wijze in beeld hoeveel overlast omwonenden van het vliegveld ondervinden.

In het rapport is te lezen dat in de periode november 2021 t/m oktober 2022 maar liefst 100.000 keer is geklaagd over herrie van vliegtuigen van en naar RTHA. Dits is een forse stijging t.o.v. de 60.000 meldingen in het vorige recordjaar 2019. Sterker nog, als dezelfde rekenmethode was toegepast als in 2019, zou het aantal klachten op 113.000 zijn uitgekomen. Bijna een verdubbeling en dan te bedenken dat er eind 2021 minder werd gevlogen door de late gevolgen van corona.

De meeste klachten komen uit Rotterdam Noord, Schiedam en Bergschenhoek: de wijken die in het verlengde van de start- en landingsbaan liggen.

Het moet de beleidsmakers toch te denken geven dat bij een ongeveer gelijk aantal vluchten van het groothandelsverkeer (20.000) het aantal klachten bijna verdubbeld is! Opvallend vindt de DCMR dat er vorig jaar heel veel (70% meer) mensen waren die niet eerder hebben geklaagd. De DCMR trekt niet de conclusie dat dit aangeeft dat het draagvlak voor het vliegveld in de regio afneemt; dat is een constatering die de politiek mag doen.

Het rapport heeft naar aanleiding van de constatering van bewoners in Schiedam-Noord dat er in 2022 in een veel ruimere bocht over de wijk is opgestegen (met herrie voor veel meer mensen) een gedetailleerde analyse uitgevoerd. Het resultaat daarvan is een bevestiging van het signaal van de Schiedammers: er is niet alleen meer over de wijk gevlogen, maar ook nog op geringere hoogte. Terwijl luchthaven en Transavia eerder aangaven zich niet te herkennen in het beeld dat de bewoners schetsten, is het bewijs geleverd. DCMR beveelt ‘nader onderzoek’ aan naar de oorzaken. De bewoners hebben eerder al aangegeven het als een schoffering van hun inbreng te zien: als sector de mond vol hebben van hinderbeperking en dan toch maar raak vliegen!

DCMR gaf de bewoners ook gelijk op het punt van het tonale karakter van het geluid van de nieuwe ‘stillere’ toestellen A320NEO en B737Max. Die blijken inderdaad een irritante fluittoon te produceren, iets wat de sector eerder afdeed als onzin. Een uiterst belangrijke bevinding evenals de opmerking dat deze fluittoon door velen als extra hinderlijk kan worden ervaren. Ook hier wordt ‘nader onderzoek’ aanbevolen.

Dat die ‘stille’ vliegtuigen niet hoorbaar stiller zijn, kon door DCMR niet worden bevestigd, omdat het aantal vluchten met die toestellen relatief laag was in vergelijking met de oudere types. Bij landingen werd een vermindering van het geluid van 2 dB(A) gemeten, inderdaad: niet hoorbaar stiller!

RV Geluidsoverlast maakt mensen ziek FOTO Yuris Alhumaydy Unsplash

FOTO-Yuris Alhumaydy Unsplash

Het rapport van de DCMR geeft een mooi overzicht van de impact van een regionaal vakantievliegveld op de leefomgeving van de direct omwonenden. Verplichte kost voor alle beleidsmakers en voor ieder die de luchtvaart in Nederland volgt. Dit rapport geeft duidelijk weer waarom velen grote vraagtekens zetten bij de verdere ontwikkeling en zelfs het bestaansrecht van Rotterdam The Hague Airport.

John Witjes, plaatsvervangend bewonersvertegenwoordiger Schiedam in CRO-RTHA

Lees hier de rapportage:

Jaarrapport_meldingen_RTHA-2022.pdf

25 mei 2023