BTV spreekt nieuwe Provinciale Staten toe.

Voorzitter Alfred Blokhuizen heeft een positieve boodschap voor de Statenleden van Provincie Zuid-Holland.

Hieronder de videoregistratie en de volledige tekst, voorafgaand aan de bespreking van het coalitieakkoord op 5 juli 2023.

Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

"Goedemorgen Statenleden,

Straks bespreekt u het coalitieakkoord. Een voor de BTV een verrassend akkoord. Een akkoord waar voor het eerst een overheid serieus kijkt naar de economische waarde van een enorm veel geluidsoverlast en luchtvervuiling veroorzakend vliegveld. Een vliegveld dat nooit bedoeld is geweest voor het grootschalig faciliteren van pretvluchten tegen stuntprijzen.

Voor de Statenleden die onze vereniging niet kennen: De BTV is veruit ‘s lands grootste bewonersorganisatie rond een vliegveld. De BTV is al 35 jaar oud en heeft ruim 1600 huishoudens als lid en nog zo’n 100 donateurs. In al die jaren hebben we het vliegveld zien groeien en groeien van een klein zakenveldje vrijwel zonder nachtvluchten tot een vliegveld met heel grote vliegtuigen en gemiddeld 1200 slaapverstorende nachtvluchten. Dat alles binnen dezelfde toebedeelde geluidsruimte, waar geen rekening wordt gehouden met uitstoot van CO2, ultrafijnstof en zeer zorgwekkende stoffen.

De omgeving is de enorm toegenomen overlast en vervuiling beu en is zeer bezorgd over de plannen van het vliegveld om het aantal vluchten vrijwel te laten verdubbelen. Dit alles door middel van rekentrucs met decibellen. Om die groei goed te praten komt men steeds met het economie argument, zonder dat met echte cijfers te onderbouwen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat ieder vliegtuig meer nóg meer luchtvervuiling over de wijken uitstooit.

Daarom zijn we verheugd dat u in ieder geval in meerderheid de durf heeft, tegen alle tegenwind in, om die economische waarde te onderzoeken en daarin zelfs alternatief ruimtegebruik mee te nemen. Iets wat de BTV al jaren voorstelt via het plan Rotterdam Central Park.

Dat er zo veel verzet is, uit bepaalde politieke en luchtvaarthoeken, geeft aan hoe noodzakelijk zo’n onderzoek is. We hoorden zelfs van bepaalde partijen dat zo’n onderzoek moet worden verboden. Wat ons betreft zegt dat genoeg. Kennelijk is men bevreesd voor de uitslagen.

De economen die de BTV ondersteunen kennen de uitslag feitelijk al. Die bevindingen liggen vast in een second opinion op een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, die de BTV maakte en waarop het vliegveld haar berekeningen met de snelheid van een Concorde introk.

De BTV zal, op vraag van u en uw college, steeds meewerken aan zo’n onderzoek. We hopen oprecht dat we als grote bewonersvereniging, met een uitstekende staat van dienst, worden betrokken bij het voorziene onderzoek. We zullen op uw vragen oprecht antwoorden.

De afgelopen 4 jaren hebben we, in tegenstelling tot de vliegveldfunctionarissen, vrijwel geen contact kunnen hebben met uw dagelijks bestuur. Dat was altijd anders. We hopen oprecht dat de regelmatige contacten met u en uw dagelijkse bestuur weer in ere zal worden hersteld. Dat is in het allergrootste belang van uw inwoners.

Dan nog een punt met betrekking tot Schiphol. De omgeving Leiden, Oegstgeest en noordelijker hebben ook te lijden van enorme overlast van steeds lager vliegende vliegtuigen. Ook daar geldt dat geluid en luchtvervuiling een steeds grotere impact hebben op de mensen aldaar. U wordt gevraagd daar ook meer aandacht te besteden aan gezondheid en welzijn dan economische belangen van een vliegveld.

Voorzitter afsluitend. Het lijkt erop dat onze lucht is geprivatiseerd en dat de vliegindustrie uitmaakt hoe vaak en hoeveel ze onze leefomgeving aantast. Dat zien we in volle hevigheid vertoond tijdens de rechtszaken over een beetje krimp van Schiphol. Maar de lucht is toch van ons en niet van de vliegindustrie?

Bij uw besluitvorming zou het goed zijn dat u weet dat bij vliegen geluid en vervuiling een Siamese tweeling zijn. Minder lawaaierige toestellen maken nog altijd heel veel luchtvervuiling en iets minder vuile vliegtuigen maken nog altijd heel veel lawaai. Laat u niet steeds verleiden om die zaken uit elkaar te halen in debatten en gesprekken! Dat is een enorme valkuil.

Dank u wel."

Bron: Provincie Zuid-Holland, 5 juli 2023