Vliegveld roept gemengde reacties op

 

Letty Bekedam: "Rotterdam The Hague Airport, vanouds bekend als Zestienhoven, ligt dicht bij de bebouwde kom. Dat dat vliegveld gemengde reacties oproept bij bewoners van Rotterdam en Lansingerland merk ik als ik zeg dat ik tegenwoordig voorzitter ben van de vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast, de BTV."

Ik heb alleen last van vliegtuiglawaai als de wind verkeerd staat.
Prima, denk ik dan, maar bedenk wel dat Rotterdam The Hague Airport de komende jaren het aantal vluchten flink wil uitbreiden. Ze proberen nu toestemming te krijgen om de ‘geluidscontour’, de hoeveelheid geluid die vliegtuigen van en naar RTHA mogen maken ‘op te rekken’. Ze willen van 21000 vluchten naar 37000 per jaar. Dat betekent voor iedereen fiks veel meer lawaai.

Als ik vanaf Rotterdam The Hague Airport op vakantie ga, scheelt me dat veel tijd.
Als u vanaf RTHA op vakantie gaat, heeft u misschien twee keer per jaar voordeel: de dag van het opstijgen en de dag van het landen. Dat wil zeggen: als er geen tussenlanding wordt gemaakt in Eindhoven om extra passagiers op te pikken. Dan is je tijdwinst wel weg. Omwonenden hebben echter iedere dag nadeel van RTHA, namelijk flink wat geluidsoverlast. (stoppen met je gesprek, de radio of televisie niet kunnen horen, etc.)

Je weet dat je overlast hebt van RTHA als je in de omgeving van RTHA woont. Had je daar maar niet  moeten gaan wonen.
Dit is een heel vreemd argument. De gemeenten Rotterdam en Lansingerland stellen ‘Bestemmingsplannen’ vast. In die bestemmingsplannen staat aangegeven waar je mag of kunt wonen. Je mag ervan uitgaan dat hiermee leefbaar wonen wordt bedoeld. Daarbij zijn er zowel in Rotterdam als in Lansingerland veel huizen die er stonden voordat RTHA er was. Zou je daar nu niet meer kunnen wonen?

RTHA mag niet uitbreiden. Ik hoop dat de BTV daarvoor kan zorgen.
Conform regelgeving mag elke 5 jaar het Luchthavenbesluit opnieuw worden vastgesteld. Op dergelijke momenten kan besloten worden om de geluidscapaciteit van luchthaven Rotterdam The Hague Airport  te verkleinen, gelijk te houden of te verruimen. Het eerstvolgende moment waarop dit mogelijk is, is in 2014. Voor een dergelijke uitbreiding dient een MER-procedure gevolgd te worden.
Naast de uitbreidingsprocedure om meer vliegtuigherrie te mogen maken is ook een procedure gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan. Een wijziging van het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld nodig zijn indien de luchthaven een wijziging wil aanbrengen aan het aantal kantoorgebouwen, het aantal hangars e.d. op het gebied waar RTHA nu zit.

De BTV heeft  daarom twee zienswijzen geschreven:
Op de website van de BTV vindt u de zienswijzen van de BTV naar aanleiding van de nR&D planMER bestemmingsplan RTHA en de nR&D Mer-procedure Luchthavenbesluit RTHA:
1.    BTV over onderzoek
2.    BTV over Bestemmingsplan RTHA

Aan het eind van het jaar zal de MER Luchthavenbesluit verschijnen, waarop ook weer een reactie mogelijk is. De BTV zal ook dan reageren, maar zal dan ook juridische ondersteuning vragen.
Letty Bekedam

BRON: Huis aan huis blad Lis -Leven in Schiebroek, juni 2014