Vogel in de luchtExtra knallers RTHA

Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport kunnen mogelijk overlast ondervinden van de gaskanonnen die het vliegveld gaat gebruiken om vogels te verjagen.

Vanaf juli 2014 mag Rotterdam The Hague Airport, vaker dan normaal het geval is, gaskanonnen inzetten voor het verjagen van vogels. Voor deze extra inzet is gekozen omdat momenteel veel vogels op en rondom de luchthaven vliegen. Volgens zeggen kunnen en mogen andere middelen om ze te verjagen slechts beperkt ingezet worden, dan wel onvoldoende effect hebben.

Gaskanonnen laten regelmatig een luide knal horen waarmee de vogels verjaagd worden (er komt geen projectiel uit een gaskanon). De DCMR laat weten dat Rotterdam The Hague Airport hiervoor een milieuvergunning heeft. De verwachting is dat deze situatie de hele zomer zal voortduren.
Vogels kunnen een veiligheidsrisico voor de luchtvaart vormen als deze niet voldoende verjaagd worden. Om vogelaanvaringen te voorkomen worden verschillende middelen ingezet. 
Mede als gevolg van werkzaamheden op en rondom de luchthaven (zoals onder andere de reconstructie van de Doenkadeknoop A13/N209) vinden er op dit moment veel grondverzet activiteiten plaats. Deze werkzaamheden hebben een vogel aantrekkende werking waardoor er zich meer vogels dan normaal in dit jaargetijde gebruikelijk is op en rond de luchthaven ophouden.

Klik hier voor bericht in de pers hierover.