Bewoners tegen vliegtuigoverlast staan nog net niet op de startbaan

Herrie afkomstig van staalmotoren

Begin dit jaar werd duidelijk dat vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) grote uitbreidingsplannen heeft. Een verzoek voor toestemming om het aantal vluchten van 21.000 naar bijna 38.000 uit te breiden ...

Klik hier voor het volledige artikel "Bewoners staan nog net niet op de startbaan", zoals gepubliceerd in De Heraut d.d. 16 juli 2014

Ter toelichting:

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is duidelijk geworden dat er geen draagvlak is en komt voor verdere verruiming van het geluidsplafond van RTHA. Zowel het coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam als van de gemeente Lansingerland is hier heel duidelijk over.

In het voorjaar van 2014 heeft RTHA de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu schriftelijk over uitbreidingswensen van de geluidscontour geïnformeerd. Los van de uitbreidingshonger dient eens in de 5 jaar een MER-procedure te worden uitgevoerd. Luchthavens maken er graag gebruik van bij dergelijke voorgeschreven onderzoeken ook te laten onderzoeken of ze verder kunnen uitbreiden. Omdat uitbreiding alleen is indien hiervoor een MER procedure doorlopen is. Op basis van een uitgevoerde MER zal het bevoegd gezag, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, een besluit nemen of het verantwoord is dat de luchthaven nog verder groeit. Het zou RTHA sieren indien ze haar tijd en moeite zou richten op geluidsisolatie voor omwonenden; de huidige overlast is dusdanig dat omwonenden zich van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat geïntimideerd voelen door het irritante geluid van vliegtuigmotoren (naast alle andere hinder). Voor omwonenden rond Schiphol bestaat al jarenlang een zeer uitgebreid geluidsisolatie project. Lees hier meer over het verzoek van RTHA tot de zoveelste opeengestapelde verhoging van het geluidsplafond.

Lees hier meer over het verzoek van RTHA tot de zoveelste opeengestapelde verhoging van het vliegplafond.