Omwonenden meten zelf geluidsoverlast vliegveldDCMR

Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland en in samenwerking de gemeente Rotterdam en omwonenden realiseert DCMR Milieudienst Rijnmond het Burgermeetnet Geluid rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

BTV-Rotterdam en DCMR werken samen aan Burgermeetnet

BTV-Rotterdam

Dit meetnet is een initiatief vanuit Provincie Zuid-Holland door GroenLinks waarbij omwonenden zelf betrokken worden bij het meten en monitoren van geluid afkomstig van vliegtuigen van en naar de luchthaven. De vereniging BTV-Rotterdam heeft via haar leden, die vaak ernstig lijden onder de vliegtuigoverlast, het merendeel van de plaatsingslocaties aangeleverd. De samenwerking tussen de BTV en de geluidsspecialisten van de DCMR is uitstekend.

Burgermeetnet bij bewoner Burgermeetnet mobiele meetunit, "Klasse-2"

Locaties door omwonenden gekozen

De locaties voor de meetposten zijn door de deelnemende omwonenden zelf geselecteerd. Onlangs plaatste DCMR een meetpost in Zevenhuizen. Deze 'verre' locatie maakt inzichtelijk dat de overlast van dit vakantievliegveld over een steeds groter gebied verspreidt. Na een testperiode van enkele weken, worden de meetposten vanaf de eerste week van juni 2024 online gezet op de website Burgermeet.net. Dit is een belangrijke mijlpaal. De overige meetposten volgen de komende maanden.

Doel: inzicht in geluidsoverlast

Het Burgermeetnet heeft als doel meer inzicht te krijgen in de geluidshinder veroorzaakt door vliegverkeer van en naar RTHA. De metingen vormen een aanvulling op het bestaande geluidmeetsysteem Ranomos. De resultaten geven een gedetailleerd beeld van de geluidsbelasting en kunnen gebruikt worden om oplossingen te verkennen die de leefbaarheid voor omwonenden verbeteren.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het project Burgermeetnet Geluid RTHA, zoals de planning, achtergronden en updates, is te vinden op Burgermeet.net. Dit burgerinitiatief vergroot de kennis over en het begrip van geluidshinder rond de luchthaven.
De website Burgermeet.net is nog in ontwikkelingsfase. Vertegenwoordigers van de BTV-Rotterdam zijn ook hier nauw betrokken bij de invulling hiervan.

Tijdens de de Algemene Ledenvergadering van de BTV werd over de ontwikkeling van dit burgermeetnet een presentatie gegeven. Na een oproep om in Vlaardingen nog een locatie aan te leveren, is ook deze voorzien.

Bronnen: