PERSBERICHT - Staatssecretaris Mansveld negeert verzoeken om ultrafijnstof te meten rond Rotterdam the Hague Airport.

 

In het onderzoek dat RIVM op dit moment uitvoert naar concentraties ultrafijnstof door de uitstoot van vliegtuigen worden alleen metingen verricht rond Schiphol en niet bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Dit blijkt uit een brief van het ministerie van I&M aan de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) in antwoord op vragen hierover. De BTV is zeer teleurgesteld in de reactie van Staatssecretaris Mansveld, en roept haar dan ook om alsnog snel metingen te laten doen naar de concentraties ultrafijn stof rond RTHA, zodat duidelijk wordt welke gezondheidsrisico’s’ omwonenden lopen door de aanwezigheid van de luchthaven.

Onderzoek TNO

fijnstof 02 04 2014 nosEind 2014 bleek uit onderzoek van TNO dat de concentraties ultrafijnstof rond Schiphol veel hoger waren dan verwacht. De oorzaak hiervan is de uitstoot door opstijgende vliegtuigen. Deze concentraties ultrafijnstof brengen gezondheidsrisico’s met zich mee en kunnen vroegtijdige sterfte veroorzaken. Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek besloot Staatssecretaris Mansveld begin dit jaar om vervolgonderzoek uit te laten voeren door RIVM.

De BTV, maar ook andere organisaties en overheden, hadden er bij de Staatssecretaris op aangedrongen om in dit vervolgonderzoek ook metingen uit te voeren rond RTHA. Hier blijkt de Staatssecretaris nu geen gehoor aan te geven. Inzicht in de concentraties ultrafijnstof rond RTHA is in het bijzonder van belang omdat deze luchthaven plannen heeft om uit te bereiden en hier binnenkort over besloten moet worden.

Risico’s omwonenden

De BTV vindt het van groot belang dat de risico’s die omwonenden lopen door de luchtvervuiling vanuit het vliegverkeer betrokken worden bij dit besluit. Daarvoor zijn metingen van de concentraties ultrafijnstof essentieel. De BTV vindt dat de omwonenden van RTHA net zo beschermd moeten worden als die rond Schiphol. De BTV is zoekt nu contact met diverse private en publieke instanties om de uiterst terughoudende opstelling van de Staatssecretaris met hen te bespreken, en te bekijken hoe er alsnog meer inzicht kan komen in de risico’s door ultrafijnstof rond RTHA.

-einde persbericht-

Lees hier het verzoek aan de staatssecretaris van de BTV uit april 2015