PersberichtPERSBERICHT

De BTV was al geruime tijd bezorgd over de uitstoot van ultrafijnstof door de vliegtuigen op Rotterdam the Hague Airport (RTHA). De reden is nu duidelijk geworden...

Zeer recent zijn de resultaten bekend geworden van aanvullende berekeningen, die bureau Erbrinks Stacks Consult, in opdracht van het ministerie van IenM, heeft gedaan naar ultrafijnstof en RTHA. Genoemd bureau komt tot de conclusie dat de relatieve ultrafijnstof concentraties bij RTHA hoger zijn dan bij Schiphol.

De BTV vindt dat een zorgwekkende conclusie, en roept de lokale politiek op om alleen al vanwege ultrafijnstof en het gezondheidsbelang van de vele omwonenden, het aantal vliegbewegingen op RTHA sterk te doen laten verminderen. De in maart 2016 openbaar gemaakte MER volstaat op dit punt nog met het constateren van ‘leemte in kennis’.

De BTV vindt dit, mede in het licht van de nu bekende resultaten, te mager. De BTV vraagt om op dit punt een inhoudelijke aanvulling te doen op de MER.

Lees hier het volledige persbericht

Jaargemiddelden ultra fijnstof rond Rotterdam The Hague Airport

Zie ook artikel "Uiterst giftig ultra-fijnstof in kaart gebracht"