PersberichtPersbericht BTV op rapport Syconomy

UITBREIDINGSPLANNEN VLIEGVELD ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT (RTHA) leiden tot minder banen en minder zakenreizigers dan eerder gedacht.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bureau Syconomy recent nog eens goed gekeken naar de economische onderbouwing van de plannen van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

MEER VLIEGEN MET MINDER LAWAAI

Net als de BTV, wijst Syconomy er op dat, binnen de bestaande contour, door minder lawaaierige vliegtuigen, er meer gevlogen kan worden dan RTHA in zijn rapporten aanneemt. Zeker voor de termijn van 100 jaar, die de verrichte Maatschappelijke Kosten Baten Analyse nu eenmaal vooruitkijkt, maar wellicht ook al voor de periode tot 2025.

LAGERE GROEI VERWACHT

Voorts stelt Syconomy dat in alle groeialternatieven van RTHA, het percentage zakenpassagiers lager zal zijn dan dat nu is. RTHA zou dus nog meer een vakantieluchthaven worden dan het nu al is. Daarmee wordt dus impliciet gezegd dat de behoefte van de zakenreizigers aan een uitbreiding (en dus meer bestemmingen) erg beperkt is.

MINDER BANEN DOOR UITBREIDING

Syconomy geeft voorts aan het vooral van belang is te kijken naar de extra gegenereerde banen, en niet naar het totaal aantal banen zoals RTHA die zelf vaak ten tonele voert. Daar waar RTHA schermt met ca 1480 banen, rekent Syconomy voor dat het netto echter slechts gaat om ca 550 banen, waarmee de werkeloosheid regionaal zou kunnen dalen.

GEEN GOED PLAN

De BTV ziet in het rapport van Syconomy een bevestiging dat de uitbreiding van RTHA geen goed plan is, gezien de grote nadelen en de slechts beperkte voordelen ervan.

download hier het persbericht.