Zoeken

2016-10-15-Persbericht onderzoek van VNO-NCW West over vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA)

Rotterdam, 15 oktober 2016.

Persbericht


De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) plaatst forse kanttekeningen bij het recente onderzoek van VNO-NCW West over vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

De respondenten moesten de vragen over hun houding t.o.v. RTHA, en het waardevol zijn van de uitbreiding van RTHA, beantwoorden ‘gezien vanuit het bedrijf/instelling waar u werkzaam voor bent’. Het onderzoek zegt dan ook helemaal niets over het sentiment van omwonenden over RTHA, of wat omwonenden van de uitbreidingsplannen van RTHA vinden, maar hooguit over wat bedrijven in de regio er van vinden. Dat in een regio 30% van de bedrijven negatief over RTHA denkt, is eigenlijk best veel.

Bij de vragen werd een uiterst eenzijdige uitleg gegeven. Zo werd niet vermeld dat RTHA (volgens de MER) thans reeds bij 37.000 inwoners ernstige hinder veroorzaakt, en dat bij de door RTHA voorgenomen uitbreiding dat aantal stijgt tot 53.000.

Het onderzoek is gehouden onder bedrijven (zie punt 1) in een grote regio (incl. bijv. Den Haag). Dat is hetzelfde als in Limburg of Groningen vragen naar de uitbreidingsplannen van Schiphol. Dat levert geen goed beeld van de overlast. VNO-NCW West vindt het opvallen dat zelfs in die brede regio omwonenden bang zijn voor overlast t.g.v. RTHA. Voor de BTV is dat logisch, omdat bijv. veel inwoners van Delft steeds meer overlast van RTHA ervaren.

In de onderzoeksverantwoording wordt melding gemaakt van een panel van 225.000 leden, waaruit voor een specifiek onderzoek een steekproef wordt getrokken. Maar het onderzoeksverslag noemt niet de omvang van de gekozen steekproef, maar volstaat met de vermelding van alleen het aantal deelnemers aan het onderzoek (513). De precieze response, die bij de toegepaste onderzoeksmethode in het algemeen tussen de 20% en 40% schommelt (volgens het onderzoeksbureau ‘hoog’), wordt niet vermeld.

De vragenlijst is in elk geval niet alleen aan de leden van het panel voorgelegd, maar is naar de eigen waarneming van de BTV, ook vrijelijk via (advertentieruimte bij) het zakelijke LinkedIn verspreid. De link was daarmee gemakkelijk door te mailen naar andere voorstanders/niet panelleden, hetgeen de uitkomsten van het onderzoek vertroebelt.
Het onderzoek toont aan dat een meerderheld van de respondenten a. RTHA niet open vindt t.o.v. de media en omwonenden, en b. niet makkelijk informatie kan vinden. De BTV heeft de afgelopen periode RTHA meerdere malen aangesproken over het feit dat RTHA in de media meldde dat de overlast (van de uitbreidingspannen) verwaarloosbaar zou zijn, en dat er ‘niet meer, maar wel vaker’ geluidsoverlast zou zijn.

Al met al levert dit beperkte onderzoek geen nieuwe inzichten. En al helemaal niet over wat omwonenden van RTHA en zijn plannen vinden. Aan het onderzoek kan dan ook eigenlijk weinig waarde worden toegekend. De BTV plaatst dit onderzoek, dat in de Schiedamse pers al als broddelwerk is bestempeld, in de categorie: ‘Wij van WC eend, adviseren WC eend’.


Download hier de PDF-versie

 

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?