Reactie GGD Rijnmond op voorgenomen uitbreiding Rotterdam the Hague Airport

Persbericht

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) voelt zich gesteund in zijn standpunten nu ook de GGD Rotterdam Rijnmond een kritisch advies heeft uitgebracht over de overlast door (groei van) vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

Niet heel verassend, maar de GGD signaleert nog maar eens dat toename van geluidsbelasting negatieve effecten heeft op de gezondheid. Effecten die ten onrechte bijna niet waren meegenomen in de eerder uitgevoerde Maatschappelijke Kosten en Baten analyse. Effecten zoals vergrote kans op (coronaire) hartziekten door de aanwezigheid van RTHA.

Gezondheidseffecten, aldus de GGD, die gemeten in aantallen ernstig gehinderden, zich niet alleen zullen gaan afspelen in de drie meest betrokken gemeenten, Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, maar voor ca 50% ook buiten deze drie gemeenten.

De tot nu toe berekende aantallen ernstig gehinderden zijn, aldus de GGD, bovendien nog een onderschatting van de werkelijkheid, omdat de verwachte toename van omwonenden als gevolg van nieuwbouw niet is meegenomen.

GGD citeert onderzoek waaruit blijkt dat de concentratie ultrafijnstof rondom luchthavens aanzienlijk verhoogd is. De GGD acht het aannemelijk dat ultrafijnstof negatieve gezondheidseffecten heeft.

GGD ziet de oplossing vooral in minder vliegverkeer in de randen van de nacht en het strikt handhaven van de nachtvluchten. Stuk voor stuk suggesties die ook de BTV doet.

GGD pleit ook voor meer geluidsisolatie van huizen, zodanig dat in slaapkamers streefwaarde van 33 dB(a)Lden wordt bereikt. GGD onderkent daarbij dat buitenruimte niet te isoleren is.

---- EINDE BERICHT----

Lees hier het persbericht in PDF-Formaat
Lees hier het GGD-Rapport
GGD over uitbreidingsplannen RTHA