Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering-BTV

PERSBERICHT

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VERENIGING BEWONERS TEGEN VLIEGTUIGOVERLAST
ROTTERDAM - AIRPORT (BTV) OP DINSDAG 28 MAART 2017.


Ook dit jaar houdt de vereniging BTV weer zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in het wijkgebouw de Castagnet, gelegen aan de Larikslaan 200 te Rotterdam – Schiebroek, en wel op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur tot maximaal 22.30 uur.

Ook dit keer zijn niet alleen BTV leden welkom, maar ook andere belangstellenden, waaronder nadrukkelijk ook de lokale media.

Inmiddels heeft de BTV 620 leden, lees gezinnen. Tijdens de ALV komen o.a. aan de orde het verslag van de voorgaande ALV van 16 maart 2016, het jaaroverzicht 2016 waarin globaal wordt stilgestaan bij de ondernomen activiteiten, het financiële jaaroverzicht 2016 en de samenstelling van het bestuur.

Het bestuur zal haar leden zoveel mogelijk weer bijpraten over de huidige stand van zaken rondom de voorgenomen uitbreiding van het RTHA. Ook zal worden stil gestaan bij de beroepszaak die de BTV m.b.t. de nachtvluchten op RTHA heeft aangespannen bij de Rechtbank van Rotterdam tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voorts zal de voortgang van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan RTHA worden teruggekoppeld.

Uit het jaarverslag 2016 en onze nieuwbrieven moge blijken dat de BTV veelvuldig overleg heeft met de politiek en de ambtenaren op met name provinciaal- en gemeentelijk niveau, en met overheidsdiensten als de DCMR en de ILT. Maar daarnaast ook met de luchthaven zelf, met Transavia, en met andere bewonersverenigingen in Rotterdam en omliggende gemeenten.

Indien u onze ALV wilt bijwonen, dan graag even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Einde persbericht

Download hier het bericht als PDF.