SchipholWatchBurgers tonen aan: nieuwe vliegtuigen niet stiller

Omwonenden van London City Airport hebben met de app Explane aangetoond dat nieuwe vliegtuigen vrijwel niet stiller zijn dan oudere exemplaren. Ze stappen met hun bevindingen naar de autoriteiten.


“Het vliegveld houdt bij hoog en bij laag vol dat een nieuwe generatie vliegtuigen stiller is, dat de overlast afneemt en dat ze daardoor kunnen groeien. Maar uit onze metingen blijkt dat die claim op drijfzand is gebaseerd”, aldus een van de intitiatiefnemers achter het burgeronderzoek.

London City Airport midden tussen de woonwijken (foto: Juan Garcia via Wikipedia)

Net als Schiphol en Rotterdam The Hague Airport ligt London City Airport midden tussen de woonwijken (foto: Juan Garcia via Wikipedia)

Uit eigen ervaring wisten de omwonenden al dat vliegtuigen nauwelijks stiller worden. Desondanks bleef het vliegveld volhouden dat de overlast in de loop der jaren minder is geworden. Daarom organiseerden burgers een experiment waaruit nu klip en klaar blijkt dat het erg tegenvalt met de ‘minder hinder’.

Met dezelfde argumentatie van ‘nieuwere, stillere en schonere’ toestellen proberen ook de Nederlandse vliegvelden ons land op te zadelen met steeds meer vliegherrie. Gezien de honderdduizenden meldingen op vliegherrie.nl en de meer dan een half miljoen registraties van overlast op reports.explane.org is duidelijk sprake van de nodige scepsis over de beloften van Schiphol c.s.

Geen verschil tussen oud of nieuw

Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat het aantal vluchten de overlast direct beïnvloedt, maar dat het type toestel – oud of nieuw – nauwelijks verschil maakt”, aldus het rapport.

“Een belangrijk argument voor groei van London City Airport is de nieuwe generatie zogenaamd stillere vliegtuigen, maar ons onderzoek levert het bewijs dat dit onzin is. De claims blijken onbetrouwbaar.”

De burgers zijn met hun bevindingen naar het vliegveld gestapt en kregen daar te horen dat er geen gegevens beschikbaar waren die de bewijzen uit het burgeronderzoek onderuit haalden. “Ondanks hun claims, blijkt er door London City Airport nauwelijks te worden gemeten. In de gegevens die het vliegveld wel kon presenteren, worden verschillen tussen oude en nieuwe vliegtuigen niet besproken. Het blijft dus volledig in het duister waarop het vliegveld zijn harde claims baseert.”

Vliegveld bindt in

Geconfronteerd met het burgeronderzoek stelt het vliegveld zich te baseren op geluidsgegevens die worden aangeleverd door vliegtuigfabrikanten. Dat zijn gegevens die worden verzameld onder zorgvuldig geregisseerde omstandigheden en bieden slechts informatie over de start- en landingsfase – niet over de vlieghoogte waarmee de Londense burgers te maken hebben, aldus het rapport.

Naar aanleiding van de conclusies uit het experiment moest London City Airport toegeven dat de nieuwe generatie toestellen over het algemeen net zoveel herrie veroorzaken, maar dat men in de ‘minder hinder’-claims vooral doelde op de herrie tijdens de start. Die zou wel significant minder worden, maar dat heeft slechts positieve gevolgen voor een miniem deel van alle gehinderden.

London City Airport probeert al jaren het vliegverbod in het weekend en de nacht opgeheven te krijgen, maar dit stuit logischerwijs op grote weerstand onder de bevolking. Het vliegveld wil het aantal vluchten ruim verdubbelen naar 110.000. Met de conclusies uit het onderzoek proberen burgers de expansie te dwarsbomen.

Nieuwe toestellen soms zelfs luidruchtiger

“Het verschil tussen de oude en nieuwe generatie vliegtuigen is op zijn best 2 tot 3 decibel, waarbij er uitzonderingen bestaan voor nieuwere toestellen die zelfs meer lawaai maken dan oudere exemplaren. Het verschil is – ook volgens de Civil Aviation Authority – voor het menselijk oor niet waar te nemen, terwijl het aantal lawaaimomenten significant zal groeien.”

“Dat leidt tot de conclusie dat London City Airport op basis van deze loze claims nooit mag worden toegestaan uit te breiden.”

Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Ook RTHA heeft plannen om meer te kunnen vliegtuigen toe te staan met 'stillere' vliegtuigen. Bewonersvertegenwoordiger John Witjes (Schiedam) heeft in een eerdere vergadering van de CRO (Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport) aangetoond met DCMR-metingen dat de stillere vliegtuigen op de meetposten zeker niet stiller waren dan de oudere toestellen. De luchtvaartvertegenwoordiging wuifde deze bevindingen weg met non-argumenten. Op basis van de ervaringen die nu zijn aangeleverd op het Engelse vliegveld is de rapportage van John Witjes plots veel belangrijker dan wat de luchtvaartlobby lief is.

Bron: SchipholWatch, 5 juni 2023