Is dat zo?

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) doet tegenstrijdige uitspraken.

Afgelopen jaren is vaak gebleken dat woordvoerders van het vliegveld vaak uitspraken doen die aangepast zijn aan het belang van zijn toehoorders.
Tot deze woordvoerders behoort zeker ook de directeur Ron Louwerse. Dankzij zorgvuldige research van onze adviseurs kunnen tal van onjuiste uitspraken worden 'ontmaskerd.'

Veel gebruikte kreten om de aanwezigheid en uitbreidingsplannen van RTHA te rechtvaardigen zijn vage omschrijvingen "goed voor de werkgelegenheid" en "stillere vliegtuigen". Dit klinkt veelbelovend, maar lees hier wat het in werkelijkheid betekent.

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 

Stelling: RTHA claimt van 2.500 arbeidsplaatsen binnenkort te groeien naar 6.500.

BTV hierover: het (laten) bouwen van kantoren op terrein van RTHA staat los van de luchtvaartactiviteiten. De beoogde kantoren hadden ‘overal’ in Rotterdam kunnen staan maar worden nu onterecht gebruikt om de economische noodzaak van (toename in) luchtverkeer te onderstrepen.

BANENVERLIES

Begin 2018 werd een schockerend rapport openbaar rond vliegveld Lelystad, waar gelijke problemen heersen. Uit een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA) bleek dat uitbreiding van de luchthaven geen arbeidsplaatsen creëert maar juist vernietigt!

GEFANTASEERDE ARBEIDSPLAATSEN

Verder is interessant te weten dat het jaarverslag van moederbedrijf Vliegveld Schiphol meldt dat BV Rotterdm The Hague Airport over 116 FTE's 131 mensen in dienst heeft. Lees ook de brief van de BTV hierover.

 

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.