Is dat zo?

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) doet tegenstrijdige uitspraken.

Afgelopen jaren is vaak gebleken dat woordvoerders van het vliegveld vaak uitspraken doen die aangepast zijn aan het belang van zijn toehoorders.
Tot deze woordvoerders behoort zeker ook de directeur Ron Louwerse. Dankzij zorgvuldige research van onze adviseurs kunnen tal van onjuiste uitspraken worden 'ontmaskerd.'

Veel gebruikte kreten om de aanwezigheid en uitbreidingsplannen van RTHA te rechtvaardigen zijn vage omschrijvingen "goed voor de werkgelegenheid" en "stillere vliegtuigen". Dit klinkt veelbelovend, maar lees hier wat het in werkelijkheid betekent.

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 

Stelling: "In 2013 waren minder klachten over Rotterdam The Hague Airport"

BTV-Rotterdam hierover: Dit zegt het vliegveld wel over zichzelf, het aantal klachten door onpartijdige DCMR geregistreerd bleef gelijk; er was zelfs een toename van het aantal klagers en het gebied waarbinnen men klacht neemt structureel toe. Deze is toegenomen tot aan Gouda en omgeving. Daarnaast is de echte overlast vele malen groter dan alleen de formeel geregisteerde klachten. Mensen die overlast hebben kunnen zich niet allemaal permiteren of opbrengen om per afzonderlijke vlucht, dag op dag, een administratie van de overlast bij te houden en deze vervolgens te melden (per telefoon of via internet); immers het leven heeft meer te bieden dan continue klagen. Ook zijn reeds vele huishoudens verhuisd naar een rustigere omgeving; in de klachtenrapportage komen dergelijke maatschappelijke kosten niet tot uitdrukking. De BTV stelt dat sinds circa 1999 de geluidsdruk op de regio rond RTHA enorm is toegenomen met allerlei nadelige effecten op de gezondheid van omwonenden.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.