Is dat zo?

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) doet tegenstrijdige uitspraken.

Afgelopen jaren is vaak gebleken dat woordvoerders van het vliegveld vaak uitspraken doen die aangepast zijn aan het belang van zijn toehoorders.
Tot deze woordvoerders behoort zeker ook de directeur Ron Louwerse. Dankzij zorgvuldige research van onze adviseurs kunnen tal van onjuiste uitspraken worden 'ontmaskerd.'

Veel gebruikte kreten om de aanwezigheid en uitbreidingsplannen van RTHA te rechtvaardigen zijn vage omschrijvingen "goed voor de werkgelegenheid" en "stillere vliegtuigen". Dit klinkt veelbelovend, maar lees hier wat het in werkelijkheid betekent.

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 

Stelling: “In de regio Rijnmond levert het wegverkeer de grootste bijdrage aan de optredende concentraties van stikstofdioxide en fijn stof.”

BTV hierover: Recentelijk is uit TNO metingen gebleken dat bij Vliegveld Schiphol de uitstoot van fijn stof (en ultra fijnstof) in dusdanige hoeveelheden woerden aangetroffen dat de gemiddelde levensduur van de omwonenden tot een jaar kan worden verkort. Het is daarom zeer aannemelijk dat deze toestellen rond RTHA dit zelfde effect resulteren.

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) berekende dat de Nederlandse luchtvaartsector goed is voor dertien miljoen (!) kilo CO2 uitstoot.
Het hoort tot de 'rookgordijn'tactiek van RTHA om volkomen misplaatste berichten zwaar te benadrukken om de aandacht af te leiden van de essentie. 

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.