Is dat zo?

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) doet tegenstrijdige uitspraken.

Afgelopen jaren is vaak gebleken dat woordvoerders van het vliegveld vaak uitspraken doen die aangepast zijn aan het belang van zijn toehoorders.
Tot deze woordvoerders behoort zeker ook de directeur Ron Louwerse. Dankzij zorgvuldige research van onze adviseurs kunnen tal van onjuiste uitspraken worden 'ontmaskerd.'

Veel gebruikte kreten om de aanwezigheid en uitbreidingsplannen van RTHA te rechtvaardigen zijn vage omschrijvingen "goed voor de werkgelegenheid" en "stillere vliegtuigen". Dit klinkt veelbelovend, maar lees hier wat het in werkelijkheid betekent.

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 

"De politiek heeft zich uitgesproken voor behoud en uitbouw van vliegveld".

Deze stelling wordt geuit op de website van het vliegveld.

Hier worden citaten uit 2003 tot 2007 aangehaald. Het betwiste masterplan was op dat moment nog niet bekend. In de realiteit groeit het verzet tegen de voorgenomen plannen van het vliegveld. Een duidelijk voorbeeld is Gemeente Schiedam die ziet dat de grondwaarde van woningen aanzienlijk daalt bij toename van luchtvaart over de stad. Tevens wordt een sterk signaal afgegeven in de DCMR-rapportage dat in de periode 2012 - 2014 een verdubbeling van het aantal klachten over het vliegveld is geweest. Steeds meer politieke partijen verzetten zich tegen uitbreiding.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.