Is dat zo?

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) doet tegenstrijdige uitspraken.

Afgelopen jaren is vaak gebleken dat woordvoerders van het vliegveld vaak uitspraken doen die aangepast zijn aan het belang van zijn toehoorders.
Tot deze woordvoerders behoort zeker ook de directeur Ron Louwerse. Dankzij zorgvuldige research van onze adviseurs kunnen tal van onjuiste uitspraken worden 'ontmaskerd.'

Veel gebruikte kreten om de aanwezigheid en uitbreidingsplannen van RTHA te rechtvaardigen zijn vage omschrijvingen "goed voor de werkgelegenheid" en "stillere vliegtuigen". Dit klinkt veelbelovend, maar lees hier wat het in werkelijkheid betekent.

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 

Uit een onderzoek van VNO-NCW West blijkt dat ruim 70% van de omwonenden vóór verdere ontwikkeling van de luchthaven is.

Dit is een voorbeeld hoe burger beduvelt wordt. Ofwel: Geschipholt wordt.
Het betreffende VNO-NCW onderzoek is niet-representatief gehouden onder alleen een groep belanghebbende in de regio. Een verklaring van geen mening of geen bezwaar werd uitgelegd als 'voorstander'.
RTHA verzwijgt een ander rapport, dat nota bene op eigen verzoek is gemaakt, waarin een verkenner onderzoek deed naar maatschappelijk draagvlak. Uit dit rapport bleek dat er in het geheel geen draagvlak is, behalve onder enkele belanghebbende. Dit rapport wordt doort RTHA stelselmatig buiten beeld gehouden, zoals hieronder ook blijkt.

Klik op de gele afbeelding om het rapport te lezen, waaruit blijkt dat er geen draagvlak is
2017-02-AdviesVerkennerDraagvlak

Lees hier hoe RTHA deze informatie vertaalde

RTHA Missie Omwonenen willen uitbreiding luchthaven

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.