Column van de voorzitter

Opponenten: Dankjewel voor het weigeren van contact!

Beste leden en geïnteresseerden,

Als voorzitter van de grootste bewoners-belangenorganisatie in de vliegbranche probeer je contact te houden met de “overkant”. Dat is altijd verstandig, want dan weet je waar men mee bezig is en kennen ze ook de BTV en haar activiteiten. Dat voorkomt vaak “ongelukjes” in de communicatie.

We hebben aardig wat voorbeelden van ongelukken, maar ook kwade opzet van en bij onze opponenten. Dat is vaak te herleiden naar het feit dat men ieder contact met de BTV mijdt. Dat is niet zo handig voor die clubs, maar daar kom ik strakjes op terug.

Alfred Blokhuizen - Foto Peter de Jong (C)

 Alfred Blokhuizen - Foto Peter de Jong (C)

Contact met de branche

Zo werden we uitgenodigd door een, tot voor kort, zeer zwaar gesubsidieerde stichting om eens koffie te komen drinken. Natuurlijk nemen we zo’n uitnodiging aan. Helaas werd tot 4 maal toe de afspraak afgezegd door die club. De laatste keer omdat, ja werkelijk waar, de loodgieter werkzaamheden kwam doen bij iemand van die stichting thuis. Afijn, ik vind het best. Een hobbyclub in de vliegbizz vond het nodig om uw voorzitter op luide toon voor leugenaar uit te maken in de bestuurlijke circuits waar we ons begeven. Uit die hoek kwam ook de kwalificatie “bijna terroristische organisatie”. We doen dat maar af als een beetje veel over the top. BTV is immers al 35 jaar van onbesproken gedrag. Met zo’n sector, die zich zó uitlaat, is het lastig om rekening mee te houden. Ook opmerkelijk was dat er een uitnodiging lag om met de Schipholgroep te spreken, maar dat de komst van Alfred Blokhuizen "geen goed idee" was. Die uitnodiging werd uiteraard afgeslagen, want het is toch niet aan een bedrijf om te bepalen wie wordt afgevaardigd namens de BTV.

Contact met de overheid

Ook met gemeenten willen we in gesprek blijven. We vertegenwoordigen immers een flinke groep van hun inwoners. Dat wil ook maar niet meer lukken. Behalve dan de Gemeente Rotterdam. Wethouder Karremans, hoe stevig kritisch we ook op deze wethouder zijn, staat op een goed en respectvolle wijze van contact. Hetzelfde geldt voor de omgevingsdienst DCMR. Daar gaan we natuurlijk mee in gesprek. En die persoonlijke contacten leveren wederzijds respect op. Dat is overigens niet hetzelfde als dat we het met elkaar eens zijn of worden.

Geen contact, is dat erg?

Is dat nu erg dat organisaties niet met de BTV rond de tafel willen? Worden we daar nu slechter van dat we door enkelen worden genegeerd? Welnee, dat is helemaal niet erg, misschien zelfs beter voor onze vereniging. Als je in gesprek bent met je opponenten moet je  toch laten zien waar je mee bezig bent. Als opponenten je negeren of in een hoek drukken waar je niet thuishoort, horen ze ook niets van je.  Dat geeft heel veel bewegingsvrijheid. Het zet ook de weigerachtige en contact ontwijkende opponenten op grote kennisachterstand. Dat kan heel voordelig zijn voor de BTV. Daarom denk ik regelmatig: Opponenten, dankjewel voor het weigeren van contact

Alfred Blokhuizen

Gepubliceerd: 22 juli 2023