Stille Nacht

Deze illustratie toont de enige nachtvlucht die de BTV goedkeurt.   😉

BTV-Rotterdam

Wij hopen dat de directie van Rotterdam The Hague Airport ook enig moreel besef heeft. Na alle ophef over de onvoorstelbare hoeveelheid overlast meldingen met men zich realiseren dat voor het eigen gewin zoveel overlast en natuurschade veroorzaakt. Wij misgunnen niemand zijn pretreizen, maar het is niet meer acceptabel dat de mens en natuur hier zoveel voor moet leiden.

Het is daarom dat wij oprecht wensen dat bestuur en adviseurs van de BTV Rotterdam alle omwonenden een Stille Nacht en een rustig Nieuwjaar toewensen.

Wij danken onze trouwe leden voor hun steun. We hebben inmiddels veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Ook in het nieuwe jaar zetten wij ons graag in voor jullie (en ons) welzijn.

Graag tot ziens.