BTV-RotterdamKom naar de BTV-presentatie bij de Provincie

Op 27 maart geeft de BTV een presentatie in het Provinciehuis van het DCMR-gebruikers onderzoek.

Vergaderig

De presentatie aan de Commissie Bereikbaarheid en Wonen wordt gegeven door Alfred Blokhuizen, voorzitter van de BTV.

Recentelijk werd een vergelijkbare presentatie ook gegeven bij de Rotterdamse commissie ‘Verkeer en vervoer’. De grote opkomst van bezorgde burgers maakte indruk op de commissieleden.

Niet nodig?

Opmerkelijk detail is dat eerder deze dag de commissie een werkbezoek doet bij RTHA. Daar zullen ze vooral de (niet aangetoonde) voordelen van de luchthaven te horen krijgen. Bij een stemming over de presentatie van de voorzitter van de BTV waren er verschillende partijen die het niet nodig vonden dat de burger van zich laat horen. Wij als bewonersvereniging beschouwen dat als een kwalijke zaak, want de Statenleden zijn burgervertegenwoordigers. Gekozen door burgers en niet door een vliegveld. Mede om die reden vinden wij het belangrijk dat ook hier de publieke tribune goed gevuld is.

Praktisch

Praktische details:

Datum: woensdag 27 maart 2024
Aanvang vergadering 17:00 uur
Einde presentatie:  circa 18:30 uur
Aanwezig zijn: uiterlijk 16:45 uur
Adres:

provinciehuis: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag.

  Vooraf aanmelden is niet nodig.