Raad van StateUitspraak Raad van State-Nachtvluchten

Op 14 juni 2019 deed de Raad van State uitspraak over het hogerberoep dat deze Vereniging aantekende tegen het feit dat de ILT niet hoefde op te treden tegen overschrijding van het aantal nachtvluchten.

Zoals in de door de BTV opgestelde pleitnota werd beschreven tekende de Verening bezwaar aan tegen het in convenant afgesproken aantal nachtvluchten (849) dat zou zijn toegestaan op RTHA. Na een slepende zaak is hieronder de uitspraak.

Samengevat kwam de uitspraak er op neer dat de genoemde convenant 'geen schoonheidsprijs verdiende', maar omdat het niet in wet was vastgelegd behoeft de overheid zich hier niet aan te houden. Hieronder de formele stukken van de uitspraak. Ondanks verzoek van de Verening zag de griffie geen aanleiding het procesverbaar op te maken en te leveren.

Uitspraak Raad van State dd14juni2019 1  Uitspraak Raad van State dd14juni2019 2  Uitspraak Raad van State dd14juni2019 3