Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

De Late AvondLies van Aelst geeft toelichting op mislukte participatie RTHA

Fractievoorzitter van de SP ZH, mw. Lies van Aelst legt uit waarom zij een motie ter afkeuring indiende in de Provincie Zuid-Holland over het participatieproces van Rotterdam The Hague Airport.

Over dit onderwerp is eerder gepubliceerd vanuit optiek van specifieke gemeentes en bewonersorganisaties. Mw Van Aelst legt uit dat het probleem veel breder is dan alleen de betrokkenheid van Rotterdam, Schiedam en/of Lansingerland. De overlast en hinder bereikt een dusdanige omvang dat de Provincie wel móet opkomen voor de belangen van de burger.

Een harde eis van zowel de Provincie maar ook Gemeente Rotterdam, die beiden meebetaalden aan het project, was dat een krimpscenario moest worden besproken. Dit is steeds geweigerd door de luchthavendirectie. Daarnaast is de input van de bewoners structureel genegeerd. Dat maakt het traject tot een mislukking.

Lies van Aelst, fractievoorzitter SP Zuid-Holland

Deze mening wordt in deze uitzending niet gedeeld door wethouder Fortuyn, die normaal gesproken niet onder stoelen of banken steekt dat hij de luchthaven graag ziet groeien. Fortuyn geeft aan teleurgesteld te zijn in behaalde resultaten voor de bewoners. Hij voert hier echter warrige punten aan. Enerzijds stelt hij dat “Wij zijn niet weggelopen van de onderhandelingstafel” en anderzijds stelt hij “De gesprekken zijn reeds beëindigd.” Verder verwijt hij De Provincie zonder overleg met de gemeentes een oordeel te hebben geveld. Lies van Aelst reageert hier op door te stellen dat insprekers in de Provincie (zowel voor- als tegenstanders van het plan (RED) de doorslag gaf was die tot dit besluit.

Het gaat niet om de uitkomst tot dusverre, maar de gevolgde procedure door de luchthaven.

Het radiofragment duurt een halfuur, waarvan de tweede helft over het participatietraject gaat. (Start op 15:00 minuten.)

Luister het fragment vanaf 15:00 minuut

Bron: RTV Lansingerland, 9-07-2022