Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Hart van Holland ZuidplasProvinciale Staten: participatieproces Rotterdam The Hague Airport mislukt

Provinciale Staten kraakt het participatieproces rondom het luchthavenbesluit van vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

Woensdag 6 juli werd een motie aangenomen waarin het participatieproces als mislukt wordt beschouwd.

(foto: Pixabay)

(foto: Pixabay)
 

Ook vinden de partijen in de Provinciale Staten dat het participatieproces geen plaats meer zou mogen hebben in de besluitvorming over het voormalige vliegveld Zestienhoven. Volgens hen is het noodzakelijk dat er een participatieproces komt waar inwoners gelijkwaardig in betrokken worden. Dat is nu niet het geval.

Meerdere gemeenten, waaronder Zuidplas, hadden eerder afstand genomen van het participatieproces dat ondemocratisch en sturend werd genoemd. Inwoners die aanvankelijk deelnamen trokken zich vroegtijdig terug uit onvrede.

Het participatieproces werd medegefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Dat en het feit dat het Rijk een besluit baseert op de uitkomsten, was voor de Staten reden om voor het participatieproces te gaan liggen. Het provinciebestuur heeft het verzoek gekregen om het kabinet en het Rijk over deze uitspraak in te lichten.

Bron: Hartvanzuidplas, 11 juli 2022