Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Heraut OnlineOok bewonersvertegenwoordigers niet akkoord met plannen RTHA

Nadat de bewonersvereniging BTV en de bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam en één van de twee van Lansingerland niet meer meededen aan de gesprekken over de groeiplannen van het Rotterdamse vliegveld, hebben nu ook de andere bewonersvertegenwoordigers aangegeven weinig heil te zien in het lopende inspraakproces.

Al eerder trokken de gemeenten Rotterdam en Zuidplas zich terug uit het participatietraject, omdat de omwonenden niet werden gehoord en krimpscenario’s, ondanks dat dat is opgedragen, niet werden berekend. Vorige week sloot de provincie Zuid-Holland zich daarbij aan. De provincie noemde het traject zelfs “mislukt”.

De overgebleven bewonersvertegenwoordigers van Lansingerland en Schiedam, respectievelijk Thea van de Coevering en John Witjes, komen tot de conclusie dat ze de belangen van omwonenden veel te weinig terugvinden in uitslagen van de participatieprocedure. Dit schrijven ze in een open brief aan de bezoekers van de bewonersavonden in Schiedam en Lansingerland.

Turkish AirLines

Te mager

“Op die bewonersavonden, maar ook vanuit de diverse gemeenteraden, is naar voren gekomen dat het Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP) als ‘te mager’ werd gezien. Omwonenden willen een gezonde nachtrust, zonder gewekt te worden door het geluid van startende en landende vliegtuigen. Een langere nachtsluiting en beperking van de openingstijden voor de nu geldende (Omzettings-)regeling werden noodzakelijk geacht. Ook was er veel kritiek op het idee van hinderreductie door stillere vliegtuigen, zeker als dat zou leiden tot groei van het aantal vluchten”, schrijven ze in de open brief.

“In intensieve gesprekken in juni met de participanten over het vervolg op het VPP hebben wij geconcludeerd dat er onvoldoende ruimte is om tot een scenario te komen dat recht doet aan de opdracht die u ons als bewonersvertegenwoordigers heeft meegegeven. Wat ons betreft wegen enkele verbeteringen die uit het VPP kunnen voortkomen niet op tegen de ook door u gesignaleerde knelpunten (zoals groei van het aantal vluchten en vliegen in de nacht). Wij hebben aangegeven dat ook te verwachten is dat wij niet kunnen instemmen met een nadere uitwerking van het VPP.”

De stelling dat hinder kan worden verminderd door de komst van nieuwe ‘stillere’ vliegtuigen zien zij als een loze kreet. Niet hoorbaar stiller, maar wel vaker vliegen is niet wat zij verstaan onder hinderreductie.
In september zal het eindresultaat van het participatietraject op tafel liggen en volgt het finale oordeel van onder meer de bewonersvertegenwoordigers van Schiedam en Lansingerland.

Bron: De Heraut, 13 juli 2022

Noot van de BTV-redactie:

Deze ontwikkelingen tonen overduidelijk aan dat de bewonersvertegenwoordigers slechts worden geduld aan de overlegtafel, maar dat zij niets in te brengen hebben in het "voorgekookte" plan van de opdrachtgever, Rotterdam The Hague Airport. De partijen mogen meedoen als bewijs dat de bewoners zijn gehoord. Zij zijn aanwezig als 'groen vinkje'. De BTV hoopt van harte dat bewoners van Lansingerland en van Schiedam deze personen blijven oproepen om het overleg te verlaten. Deze twee personen zullen later worden aangewezen als 'bewijs' dat zij hebben mogen meestemmen. De meerderheid van stemmende partijen bestaat uit vertegenwoordigers van de vliegtuigindustrie waardoor op voorhand is bepaald dat bewoners niets in te brengen hebben. Dat is ook de reden dat Rotterdam zich terug trok en de Provincie het overleg als  'mislukt ' noemt. Alleen de luchtvaartlobby blijft volhouden dat het proces moet doorgaan. Om begrijpelijke redenen.