Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

SchiedamGemeenteraad Schiedam schrijft geschiedenis

Op 18 oktober 2022 nam de Gemeenteraadsvergadering van Schiedam duidelijk stelling tegen de toenemende overlast Rotterdam The Hague Airport.

De stad Schiedam wordt al decennialang geteisterd door de activiteiten van en naar Rotterdam The Hague Airport. Bewoners ondervinden in toenemende mate overlast in de vorm van geluid en uitstoot over de woningen.
Een gezamenlijke motie “Begrenzing groei en overlast RTHA” werd ingediend door D66, PvdA, CDA, GroenLinks, AOV, AVS en OPS. Deze motie werd met een overweldigende meerderheid van stemmen aangenomen. Maar liefst 91% van de stemmen keurde de motie goed. De 9% tegenstemmers komen uit de bekende hoek van pro-luchtvaart; een overduidelijke minderheid.

Bedrogen

De tweede inspreker is namens de BTV. Hij noemt aan het eind van zijn betoog dat in de jaren ’80 door de minister van herhaaldelijk was beloofd dat de luchthaven zou verdwijnen en dat op grond van deze toezegging woonwijken zijn gebouwd. Deze toezegging bleeg bedrog. De bewoners van juist deze nieuwe wijken zijn nu slachtoffer van de groeiende luchthaven.

stemresultaat petitie "Begrenzing groei en overlast RTHA"

stemresultaat per partij Motie “Begrenzing groei en overlast RTHA”

Geschiedenis

Deze motie schrijft om meerdere redenen geschiedenis:
1. Het is klip en klaar dat college van B&W de toegenomen overlast meer dan beu is.
2. Gemeente Schiedam draagt de boodschap breed uit
3. Over dit onderwerp is zowel coalitie als oppositie het geheel met elkaar eens (de bekende luchtvaartlobbyisten uitgesloten).
De stemverhouding maakt ook inzichtelijk dat de belangen bij een groeiende luchthaven bij een minderheidsgroepering ligt, die zich geen zorgen maakt over de gezondheid van de meerderheid.

Video

De vergaderingen worden altijd online bewaard. Zo ook deze. Voor geïnteresseerden die dit onderwerp willen terugzien is hier een samenvatting geplaatst.

Opmerkelijk

Opmerkelijk detail is dat Progressief Schiedam de motie niet ver genoeg vindt gaan, deze had wat hun betreft veel dwingender kunnen zijn. PS geeft wel aan voor het voorstel te stemmen. De wethouder Frans Hamerslag, zelf van PS, maakt namens de Gemeente deel uit van het participatietraject. Verder was  John Witjes vertegenwoorder namens de bewoners. John Witjes heeft laten weten zich niet te binden aan de uitkomsten van het vermeende participatietraject omdat de bewoners niet of nauwelijks zijn gehoord.

Download hier de motietekst.

Download inspreektekst nr 1

Download inspreektekst nr 2

Download inspreektekst nr 3

 

Bron: Schiedam.nl, 18 oktober 2022

GerelateerdSchiedamse politiek passief onder groei overlast vliegveld