Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

SchiedamGemeente Schiedam uit zich tegen vliegtuigoverlast

Collegebrief 17 november 2022 Motie Begrenzing groei en overlast RTHA

Gemeente Schiedam schrijft aan minister Harbers (I&W) een brief als bezwaar tegen toenemende overlast van RTHA.

Na een aangenomen motie in de Gemeenteraad die met overweldigende meerderheid is aangenomen, is onderstaande brief naar minister Harbers uitgegaan. De strekking is duidelijk. Schiedam uit zich over de toegenomen overlast van het vliegveld dat ooit als 'zakenluchthaven' was bestemd. Daarom wordt gevraagd om de overlast van de Schiedammers door RTHA te minimaliseren.

Tekst van de brief

Geachte heer Harbers,

In de raadsvergadering van i8 oktober 2022 heeft de raad van de gemeente Schiedam de motie “Begrenzing groei en overlast RTHA” aangenomen. In de motie roept de raad het college op om, richting u als minister van Infrastructuur en Waterstaat, aan te dringen op een nieuw Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (hierna: RTHA) waarin in ieder geval de overlast voor Schiedammers niet verder toeneemt en voor zover mogelijk juist geminimaliseerd wordt. De motie vindt u in de bijlage bij deze brief.
De achterliggende overwegingen om tot deze motie te komen zijn als volgt: — een ruime meerderheid van de vluchten van en naar RTHA vliegt gewoonlijk over Schiedam (Noord); — de groei van de luchthaven en het aantal vluchten is sinds haar oprichting als zakenvliegveld de afgelopen decennia toegenomen en heeft tot steeds meer overlast geleid (zoals slaapverstoring, uitstoot C02 en stikstof); — dit luchthavenbesluit zal tevens dienen als kader voor de lange termijnontwikkeling van de luchthaven en daarmee van deze overlast voor Schiedammers; en — op korte termijn zal er een luchthavenbesluit als wettelijke basis voor de continuïteit van de exploitatie van RTHA genomen moeten worden door u als de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Wij hebben begrip voor de zorgen van onze inwoners en vragen daarom in aanloop naar het nieuwe Luchthavenbesluit uw expliciete aandacht voor de overlast van Schiedammers door RTHA. Wij hopen dat u het beste met de inwoners in onze gemeente voor heeft en uw invloed aanwendt om de overlast van de Schiedammers door RTHA te minimaliseren.

Een kopie van deze brief is via de Royal Schiphol Group aan de eigenaren van RTHA verzonden, zijnde de Staat der Nederlanden vertegenwoordigd door de minister van Financiën, alsmede de gemeenten Amsterdam en Rotterdam vertegenwoordigd door hun wethouders.
Tevens zijn kopieën van beide brieven ter kennisname verzonden aan de luchthaven RTHA, de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Vlaardingen en aan de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

Download hier de brief "Collegebrief 17 november 2022 Motie Begrenzing groei en overlast RTHA" (17 november 2022)