NatuurEnMilieu NoordHolland logo

Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid.

Daarom overhandigden de milieuorganisaties op 3 oktober een alternatieve luchtvaartnota aan minister Van Nieuwenhuizen. Gezamenlijk doen wij een dringende oproep: krimp van de luchtvaart is onvermijdelijk. Wanneer de luchtvaart op dit tempo doorgroeit, is haar uitstoot in 2050 verdubbeld.

Vereniging BTV-Rotterdam is één van de mede-ondertekenaars van dit document.

De nota van de milieuorganisaties – ‘Een nieuw toekomstbeeld voor luchtvaart: naar emissievrij reizen in 2050’- omvat een actie-agenda. Gericht aan de overheid, de luchtvaartsector en bedrijven. De agenda beschrijft in concrete maatregelen en adviezen wat er nodig is om in 2050 uitstootvrij te kunnen reizen.

– Stel harde grenzen aan de impact die luchtvaart mag hebben op klimaat en leefomgeving.
– Zorg voor een eerlijke prijs van vliegen. Voer een Nederlandse vliegbelasting in voor personen- en goederenvervoer met een tarief dat recht doet aan de milieuschade.
– Volumebeperking: stuur met gerichte maatregelen bij onder meer werkgevers en de reisbranche aan op minder vliegen.
– Stimuleer onderzoek en innovatie: Onder meer met een innovatiefonds en met normen die de toepassing van duurzame technologieën stimuleren.
– Zorg voor transparantie in besluitvorming en voortgang. Verbeter de toepassing van MER en MKBA en stimuleer gezamenlijke kennisontwikkeling.
– Maak alternatieve vervoermiddelen, zoals elektrische auto, trein en bus aantrekkelijker.
– Verbeter de Europese samenwerking voor internationale treinverbindingen.
– Duurzaam luchtvaart- en innovatiebeleid moet hoger op de Europese agenda.

"Een nieuw toekomstbeeld voor Luchtvaart Omslag"

Bronwww.mnh.nl  7 oktober 2019