Zienswijze van de heer Schendstok op NRD Herziening luchtruim

De heer J. Schendstok is vast lid bij de CRO, maar stuurde op persoonlijke titel zijn zienswijze op het gepubliceerde "NRD Herziening luchtruim".

Lees hier zijn zienswijze.
(in het kader van privacy zijn persoonsgegevens onleesbaar gemaakt)

Datum 7 oktober 2019