Min van Infrastructuur en WaterstaatUitstel beantwoording ingediende zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het bestuur van de BTV ontving op 3 maart 2020 deze kennisgeving van het ministerie I&W.

Subject: Uitstel beantwoording ingediende zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van milieueffectrapport Luchtvaartnota 2020-2050

Geachte heer/mevrouw ,

U ontvangt dit bericht omdat u in 2019 een zienswijze heeft ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het milieueffectrapport voor de Luchtvaartnota 2020-2050. Ik heb u 3 september 2019 geïnformeerd over de stand van zaken in de procedure tot de vaststelling van de Luchtvaartnota. Via dit bericht wil ik u nogmaals informeren over de stand van zaken rond de Luchtvaartnota.

Verwachting besluitvorming

De besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart wordt zorgvuldig gedaan. De minister van Infrastructuur en Waterstaat neemt, omwille van die zorgvuldigheid, meer tijd voor de besluitvorming.
Bij de afronding van de besluitvorming wordt het rapport van de Commissie Remkes over de relatie tussen stikstof en luchtvaart betrokken. In dat verband heeft de minister op 7 februari 2020 aan de Commissie voor de milieueffectrapportage in samenwerking met het RIVM gevraagd een review uit te voeren op het onderzoek van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) naar berekeningen voor stikstofdepositie. De resultaten worden binnen vijf weken verwacht.

Met deze stappen streeft de minister ernaar om begin april de ontwerp-Luchtvaartnota te publiceren en daarmee ook de Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau, met daarin de reactie op uw zienswijzen.

Zienswijzeprocedure ontwerp-Luchtvaartnota

Na de besluitvorming worden documenten voor de ontwerp-Luchtvaartnota ter inzage gelegd. Hierover kunt u dan een zienswijze indienen.
Daarnaast wordt (bestuurlijk) overleg gevoerd en met de Tweede Kamer gedebatteerd, zodat ook het komen tot definitieve besluiten op zorgvuldige wijze gebeurt.
Zodra de reactie op uw ingediende zienswijze, samen met de ontwerp-Luchtvaartnota, gepubliceerd is zal ik u nader informeren.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Dit kan via telefoonnummer 070 456 8999 of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie over de Luchtvaartnota of over andere luchtvaartprojecten kunt u vinden op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Voor vragen over de inhoud van het project kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
DE PROJECTMANAGER LUCHTVAARTNOTA
Petrouschka Werther