Reactie lagere overheid (Provincie Zuid-Holland is penvoerder) aan Minister Eurlings (2007)

Op verzoek van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat (juli 2007) heeft de heer Van Heijningen een verkenning gehouden naar oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak inzake het aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport. Deze verkenning is gehouden met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en Zuid-Holland. Dit heeft geresulteerd in het document 'Verkenning draagvlak aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport' juli-september 2007. Dit document is voor de bestuurlijke besluitvorming relevant omdat Minister Eurlings mede op basis van dit document heeft besloten dat Rotterdam The Hague Airport verder mag uitbreiden (22-09-2010). Wilt u dit document lezen klik dan hier.