Uitbreidingsprocedure vergunning RTHA 2014 (MER procedure)

maart 2014 - Conform regelgeving mag elke 5 jaar het Luchthavenbesluit opnieuw worden vastgesteld. Op dergelijke momenten kan besloten worden om de geluidscapaciteit van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) te verkleinen, gelijk te houden of te verruimen. Het eerstvolgende moment waarop dit mogelijk is in 2014. Voor een dergelijke uitbreiding dient een MER-procedure gevolgd te worden.

Voor zover wij hebben begrepen heeft RTHA - als initiatiefnemer - de MER-procedure gestart. De publicatie hiervan ligt nu in de handen van het ministerie van Infrastructuur en milieu en valt onder de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Mansveld. Volgens zeggen zal de publicatie volgen op of na 22 april a.s. (na het Paasweekend). Zodra publicatie geschiedt is, bestaat de mogelijkheid daarop te reageren tot 4 weken na publicatiedatum. Mede afhankelijk van de inhoud zal de BTV gebruik maken van deze mogelijkheid waarbij wij nu al weten dat het totaalpakket een complexe materie wordt. ede daarom vragen wij ook uw steun daarbij. Mede daarom vragen wij ook uw steun daarbij. Wilt u ons hierbij helpen laat het ons weten.

Los van de uitbreidingsprocedure van RTHA (om meer herrie te mogen produceren) is het vliegveld ook een andere procedure gestart, te weten: wijziging Bestemmingsplan RTHA. Een wijziging van het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld nodig zijn indien de luchthaven een wijziging wil aanbrengen aan de start- en landingsbaan of indien men meer kantoren wil bouwen. De wijziging van het Bestemmingsplan staat procedureel welliswaar los van de MER betreffende de capaciteitsuitbreiding van het vliegverkeer op RTHA, alleen kunnen beide plannen - investeringstechnisch bezien - moeilijk los van elkaar worden bezien. Defacto is er naar onze mening weldegelijk een samenhang tussen beide plannen. Daarom willen wij de betreffende documenten zorgvuldig doornemen; ook U kunt ons daarbij helpen Voor meer info over de wijziging Bestemmingsplan RTHA klik hier

Vooruitlopend op de MER-procecure om meer vliegtuigherrie te mogen produceren blijkt uit de documenten bij het Bestemmingsplan dat RTHA toestemming vraagt om de geluidscontour fors te mogen uitbreiden (ergo: meer herrie mag procduceren); dit valt eveneens op te maken uit het Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 (versie april 2013).

Noot: Voor meer informatie over de MER-procedure klik hier. De BTV weet uit het verleden dat bij een MER procedure veel komt kijken en dat het bijna ondoenlijk is voor een gemiddeld persoon om alle ins en outs te overzien. Mede daarom vragen wij ook uw steun daarbij. Wilt u ons helpen bij het opstellen van een formele reactie in het kader van de MER-procedure, laat het ons weten

Klik hier voor algemene informatie over een MER-procedure

*** Lees regelmatig deze site voor het volgen van de ontwikkelingen in de MER-procedure ***