Ontwerpvisie Ruimte en mobiliteit 2014 (Provincie Zuid-Holland)

Vooruitlopend op de definitieve Visie Ruimte en mobiliteit heeft de Provincie een Ontwerpvisie ter inzage gelegt.

Inmiddels is de reactietermijn hiervoor verlopen. Provincie heeft de link naar Ontwerpvisie Ruimte en mobilteit 2014 verwijderd.