Opnieuw vragen rond RTHA aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Zodra de antwoorden bekend zijn, worden ze op deze site geplaatst.

Dossiernr 2016Z04669

Vragen van het lid Smaling (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de wens van Rotterdam The Hague Airport om ze snel mogelijk uit te breiden (ingezonden 7 maart 2016)

 

  1. Wat is uw reactie op de wens tot snelle, forse uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport, zoals verwoord door de directeur van de luchthaven? 1)
  2. Is er contact geweest tussen u en de directeur van de luchthaven over de wens tot verdere uitbreiding? Zo ja, wat hebben deze gesprekken opgeleverd?
  3. In hoeverre deelt u de mening van de directeur van de luchthaven dat de extra overlast niet opweegt tegen de economische voordelen?
  4. Kunt u aangeven op welke onderzoeken de directeur van de luchthaven zich baseert wanneer hij spreekt over de enorme groei van werkgelegenheid en deelt u de analyse in deze rapporten?
  5. Is groei van de Rotterdam The Hague Airport wel realistisch, gezien de uitbreiding op Eindhoven Airport en het optuigen van een hele nieuwe luchthaven bij Lelystad? Kunt u het antwoord toelichten?
  6. Kunt u zich voorstellen dat omwonenden van Rotterdam The Hague Airport niet blij worden van nog meer aantasting van hun leefomgeving? Zou u uw antwoord willen toelichten?
  7. Heeft u een beeld van de gevolgen van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof wanneer de luchthaven uitbreidt? Zo nee, wilt u dit laten onderzoeken? Zo ja, vindt u deze gevolgen acceptabel?


1) AD Rotterdams Dagblad, “Luchthaven wil snel uitbreiden”, 4 maart 2016.