GGD Rotterdam RijnmondInwoners ervaren geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer

In de omgeving rondom de grotere luchthavens ervaren veel mensen ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer.

Dat blijkt uit het rapport Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 dat GGD GHOR Nederland op 11 juli 2022 heeft gepubliceerd. In het rapport is de ervaren geluidhinder door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht en vergeleken met eerdere jaren. Daarnaast is voor het eerst slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht.

Vliegtuig over huis FOTO: BTV Rotterdam

Vliegtuig over huis FOTO: BTV Rotterdam

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Rotterdam The Hague Airport

In de omgeving van Schiphol en in gebieden in Zuid-Limburg en Noord-Brabant wordt ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer ervaren. In de regio Rijnmond ervaren vooral inwoners van de gemeenten Lansingerland, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam hinder van vliegverkeer. Een aantal wijken in deze gemeenten liggen onder de aanvlieg- en landingsroutes van Rotterdam The Hague Airport.

Advies reductie geluidhinder

Geluidhinder en slaapverstoring kunnen effect hebben op de gezondheid. In het rapport pleiten de GGD’en ervoor om gezondheidsrisico’s van omwonenden te verminderen door het verlagen van de blootstelling aan geluid van vliegverkeer en te streven naar de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO. Bij de WHO-advieswaarden ervaart zo’n tien procent van de bevolking nog altijd geluidhinder en zo’n elf procent slaapverstoring. Het rapport laat zien dat er veel gebieden zijn die (ver) boven deze percentages hinder en slaapverstoring uitkomen. Vooral in de nacht is het van belang om de blootstelling aan geluid te verminderen. De GGD adviseert aan gemeenten om gezondheid als uitgangspunt te nemen bij de inrichting van de leefomgeving en om omwonenden actief te betrekken.

Onderzoek via Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen

Via de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020 is onderzoek gedaan naar de ervaren geluidhinder door vliegverkeer. Aan de monitor deden ruim een half miljoen mensen mee. Het onderzoek is afgenomen in het najaar van 2020 ten tijde van de coronapandemie door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS.

Meer weten over geluidhinder en vliegverkeer?

De GGD Rotterdam-Rijnmond is betrokken bij het participatieproces rond Rotterdam The Hague Airport. Meer informatie hierover vindt u hier: Vliegverkeer. Meer weten over de (gezondheidseffecten van) geluidhinder? Bekijk dan de website van GGD Leefomgeving.

Bron: GGD-Rotterdam, 26 juli 2022