SPSP Vraag opheldering over kwaliteit meetapparatuur Burgermeetnet.

Onder inwoners is ophef ontstaan over de gekozen kwaliteit van meetapperatuur voor het burgermeetnet rondom Rotterdam Airport.

 Rotterdam The Hague Airport. Foto: BTV-Rotterdam

Rotterdam The Hague Airport. Foto: BTV-Rotterdam

Onder leiding van het RIVM werden op tal van plaatsen in Nederland meetapparatuur geplaatst ter aanvulling en controle van de DCMR-metingen.
Alleen al in regio Rotterdam lijken tal van meetpunten niet te voldoen aan de eisen die nodig zijn om de resultaten te kunnen gebruiken in procedures tegen de vervuiler. De Provincie Zuid-Holland heeft het oorspronkelijke plan actief gesteund. Vandaar dat de SP bij het provinciebestuur aan de gedeputeerde hierover vragen stelde.

Gedeputeerde

In de commissie afgelopen maart over dit onderwerp hamerde het provinciebestuur op het grote belang van apperatuur die overeenkomt met het huidige meetnet. De SP is dan ook zeer verrast dat slechts 2 van de 9 te plaatsen meetpunten aan deze kwaliteiten voldoen.

Op basis van de woorden die het provinciebestuur zelf uitsprak, lijken meetgegevens van de overige 7 meetpunten waardeloosen onbruikbaar. Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Deze 7 meetpunten lijken niet alleen weggegooid geld, ze tasten daarnaast wederom het vertrouwen van omwonenden aan dat de overheid zijn best doet haar tegen overlast te beschermen. Een zeer kwalijke zaak. Dat is dan ook waarom ik vragen gesteld heb aan het provinciebestuur.'

Over het Burgermeetnet:

De Luchtclub is een samenwerking van verschillende partijen. Het sensornetwerk sluit aan op het officiële meetnetwerk van de gemeente, waarmee de DCMR Milieudienst Rijnmond al vijftig jaar de luchtkwaliteit meet. De sensormetingen zorgen voor een gedetailleerder beeld, en kun je bekijken op het Samen Meten dataportaal. De DCMR voert in samenwerking met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de uiteindelijke analyse van de data uit. Daarnaast zijn ook de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en het bedrijf SODAQ betrokken bij de Luchtclub.

Lees hier meer.

Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA - datasheets

Bron: zuid-holland.sp.nl, 6 augustus 2022