nlenfrde

WHO World Health OrganisationImpact van herrie op de gezondheid (WHO)

De invloed van omgevingsherrie op de gezondheid van mensen is een groeiend aandachtspunt van zowel de bevolking als de politici.

Over decibellen en betekenissen (RIVM)

Dit rapport (2013) van het Rijksinstituut voor Volsgezondheid en Milieu behandelde de impact van geluid van brommers. Het geluid van een (laag overvliegend) vliegtuig is uiteraard een veelvoud.

RIVM LogoGeluid & Gezondheid (RIVM)

Als u het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu betreffende het effect van geluid op de gezondheid wilt lezen klik dan hier.

Letwel: dit rapport is in het Engels opgesteld.

WikipediaWat is Lden?

In 2013 heeft de rijksoverheid besloten om vliegtuiggeluid te meten in Lden, daarvoor werd de meeteenheid KE gehanteert.

Trends in geluidsbelasting (RIVM)

In 2009 heeft het RIVM een rapportage gepubliceert over de geluidsmonitoring van vliegtuiggeluid. Hierbij zijn een aantal trends onderkent.

Geluidsoptimalisatie luchtvaartroutes

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2009 een rapport uitgebracht over geluidsoptimalistie luchtvaartroutes in opdracht vanhet ministerie van VROM DG- Ruimte/Leefomgevingskwaliteit, in het kader van Beleidsondersteuning Geluid.

Dit rapport is vooral gestoelt op de situatie rond Schiphol, maar kan wel inzicht verschaffen in de mogelijkheden (of onmogelijkheden) voor de luchtvaartroutes van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

RIVM Logo2010 - RIVM 600 doden door geluidshinder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM 2008) becijferde dat in Nederland per jaar circa 84 gevallen van acuut myocardinfarct (hartinfarct) gerelateerd zijn aan de geluidsblootstelling door werkverkeer.