Medical DialoguesLuchtverontreiniging in verband gebracht met beroerte

Luchtverontreiniging wordt algemeen in verband gebracht met een verhoogd risico op een beroerte.

Een nieuwe studie kijkt naar de rol van luchtverontreiniging op het traject van een beroerte, inclusief cardiovasculaire gebeurtenissen na de eerste beroerte en overlijden. De studie is gepubliceerd in het online nummer van 28 september 2022 van Neurology, het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology.

"We vonden dat hoge niveaus van luchtverontreiniging in verband werden gebracht met verhoogde risico's van overgangen van gezond zijn naar een eerste beroerte, cardiovasculaire gebeurtenissen na een beroerte en overlijden, maar met een sterker effect op de overgang van gezond zijn naar het krijgen van een beroerte," zei studieauteur Hualiang Lin, PhD, van Sun Yat-sen University School of Public Health in Guangzhou, China. "Deze resultaten geven aan dat het begrijpen en verminderen van de effecten van luchtverontreinigende stoffen op verschillende overgangsfasen van een beroerte gunstig zal zijn voor het beheer van de gezondheid van mensen en het voorkomen van het optreden en de progressie van een beroerte."

Luchtvervuiling Foto: Alexei Scutari bRWukOnZmc8 (unsplash)

Foto: Alexei Scutari bRWukOnZmc8 (unsplash)

Periode van 12 jaar

Aan de studie namen 318.752 mensen deel uit de Britse biobank-database met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar. De deelnemers hadden bij aanvang van de studie geen voorgeschiedenis van beroerte of hartziekte. De onderzoekers keken naar de blootstelling van mensen aan luchtverontreiniging op basis van waar zij woonden bij het begin van de studie. De deelnemers werden gemiddeld 12 jaar gevolgd.

In die periode kregen 5.967 mensen een beroerte. Daarvan ontwikkelden 2.985 mensen hart- en vaatziekten en 1.020 mensen stierven later.
Mensen die aan hoge niveaus van luchtverontreiniging waren blootgesteld, hadden meer kans op een eerste beroerte, hart- en vaatziekten na een beroerte of overlijden dan mensen die niet aan hoge niveaus van verontreiniging waren blootgesteld.

Ultrafijnstof

Na correctie voor andere factoren die een rol zouden kunnen spelen, zoals roken en lichaamsbeweging, ontdekten de onderzoekers dat voor elke toename van 5 microgram per kubieke meter (µg/m3) van bijvoorbeeld fijne zwevende deeltjes, het risico van de overgang van gezond zijn naar een eerste beroerte met 24% toenam en van gezond zijn naar sterven met 30%.

Fijnstof bestaat uit vloeistoffen of vaste stoffen die in de lucht zweven. Fijne deeltjes, PM2.5, hebben een diameter van minder dan 2,5 micron en omvatten vliegas uit de verbranding van kolen. Degenen die tijdens de studie een beroerte kregen, hadden een gemiddelde blootstelling van 10,03 µg/m3 aan PM2,5, vergeleken met 9,97 µg/m3 voor degenen die geen beroerte kregen.

De onderzoekers vonden ook dat de verontreinigende stoffen stikstofoxide en stikstofdioxide in verband werden gebracht met een verhoogd risico op een beroerte en overlijden.

"Er is meer onderzoek nodig, maar het is mogelijk dat het verminderen van de blootstelling aan zware luchtverontreiniging een rol kan spelen bij het verminderen van de progressie van een beroerte," zei Lin. "Mensen kunnen hun blootstelling verminderen door binnen te blijven op dagen van zware vervuiling, minder buiten te sporten, maskers te dragen om fijnstof te filteren en luchtreinigers te gebruiken."

Lin merkte op dat de resultaten niet bewijzen dat luchtvervuiling beroertes, hart- en vaatziekten of overlijden veroorzaakt, maar alleen een verband aantonen.

Een beperking van de studie was dat de blootstelling aan luchtverontreiniging alleen werd beoordeeld aan het begin van de studie en alleen op basis van waar de deelnemers woonden.

Reference:

Kulick ER, Wellenius GA, Boehme AK, Joyce NR, Schupf N, Kaufman JD, Mayeux R, Sacco RL, Manly JJ, Elkind MSV. Long-term exposure to air pollution and trajectories of cognitive decline among older adults. Neurology. 2020 Apr 28;94(17):e1782-e1792. doi: 10.1212/WNL.0000000000009314. Epub 2020 Apr 8. PMID: 32269113; PMCID: PMC7274848.

Lees oorspronkelijk engelstalig artikel:
Bron: medicaldialogues.in  10 december 2022