Min van Infrastructuur en WaterstaatUITERST GIFTIG ULTRA FIJNSTOF IN KAART GEBRACHT

In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Luchtvaart Afdeling Luchthavenontwikkeling en milieu (IenM) heeft bureau Erbrink Stacks onderzoek gedaan naar de concentraties ultra-fijnstof rond Rotterdam The Hague Airport.

Dit rapport is hieronder ingesloten. Onderstaande afbeelding is hieruit afkomstig. Deze toont ernstige concentraties ultra-fijnstof over bebouwing rond Rotterdam The Hague Airport. Het mag duidelijk zijn dat de gewenste toename van het aantal vluchten navenant meer ultra-fijnstof met zich meebrengt. Ultra fijnstof is uiterst giftig. Deze reden, samen met de toename van de geluidsoverlast verklaart dat uitbreiding van vliegbewegingen op alle manieren moet worden voorkomen!

Jaargemiddelden ultra-fijnstof rond Rotterdam The Hague Airport

Lees hier de volledige rapportage.