ILT logoPublicatie Verkenning gezondheidsrisico's ultrafijnstof luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Milieu ,Directie Luchtvaart, Afdeling Luchthavenontwikkeling en milieu stuurt een persbericht rond de onderzoeksresultaten van Ultrafijnstof.

Hieronder de integrale tekst:

Hallo allen,

Vandaag heeft de Staatssecretaris van IenM het RIVM-onderzoek 'Verkenning gezondheidsrisico's ultrafijnstof luchtvaart rond Schiphol en voorstel vervolgonderzoek' aan de Tweede Kamer aangeboden.

Via onderstaande link komen jullie op Rijksoverheid.nl, waar Kamerbrief en RIVM-rapport kunnen worden gedownload (let op: het RIVM rapport is 12,3 MB groot).

Het door IenM uitgegeven persbericht staat op deze link.

In de Kamerbrief wordt onder meer aandacht besteed aan de berekeningen die voor Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport zijn uitgevoerd. Bij deze mail zijn ter informatie de afzonderlijke rapportages van die berekeningen gevoegd.

Groeten,
Loek Bergman

________________________________________
Loek Bergman
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Luchtvaart
Afdeling Luchthavenontwikkeling en milieu
Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag
Postbus 20901 2500 EX Den Haag


 Noot van redactie:

In de Kamerbrief wordt onder meer aandacht besteed aan de berekeningen die voor Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport zijn uitgevoerd. Bij deze mail zijn ter informatie de afzonderlijke rapportages van die berekeningen gevoegd.

Lees meer op website Ministerie IenM
Lees hier het rapport

Zie ook artikel "Uiterst giftig ultrafijnstof in kaart gebracht"