CBSCBS: Luchtvaart grootste stijger CO2 uitstoot.

CBS meldt: Meer CO2 uitgestoten in het vierde kwartaal 2016. De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 7,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In dezelfde periode groeide het bbp met 2,3 procent. Belangrijke oorzaken van de toename van de CO2-uitstoot zijn het hogere gasverbruik voor verwarming en de gestegen productie van elektriciteitsbedrijven. Dit meldt het CBS.

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het vierde kwartaal met ruim 5 procent. De uitstoot van de transportsector is goed voor bijna 14 procent van de totale uitstoot. De stijging van de totale toegevoegde waarde van de transportsector is echter kleiner dan de toename van de CO2-uitstoot. De emissies van de luchtvaart en de binnenvaart namen met respectievelijk bijna 9 en ruim 7 procent het sterkst toe. Dit komt grotendeels door meer vervoersbewegingen.

cbs-co2-uitstoot

Bron: CBS