Dagblad 010Schiebroek en Hillegersberg boos op Karremans

De wijkraden Schiebroek en Hillegersberg zijn boos op wethouder Karremans omdat hij publicabel heeft gemaakt dat hun bewoners op zeer korte termijn worden benaderd voor een steekproef over de luchthaven en dat bij het opstellen van de vragenlijst het advies van de wijkraden Hillegersberg en Schiebroek is betrokken. Dat is niet waar, zeggen ze.

Dat klopt ook. Karremans is onvolledig geïnformeerd door zijn ambtenaren en heeft de wijkraden dit ook laten weten. ‘’Maar deze informele ambtelijke mail volstaat bepaald niet. Als wijkraden zijn wij van mening dat het onjuiste beeld dat nu publiekelijk is geschetst door de wethouder ten aanzien van het betrekken van de wijkraden ook publiekelijk recht gezet moet worden’’, schrijven zij.

‘’Ook Overschie is op geen enkele manier geraadpleegd. Laat staan betrokken bij het participatietraject en de voorbereiding van het gemeentelijk standpunt over het te nemen nieuwe luchthavenbesluit. Zelfs niet als het gaat om het raadplegen van onze bewoners’’, aldus de wijkraden van Schiebroek en Hillegersberg die nu willen dat Karremans door het stof gaat.

Duidelijk is bovendien dat ze het niet eens zijn met het beleid van het nieuwe stadsbestuur inzake Rotterdam The Hague Airport. ‘’Als wijkraden maken wij ons grote zorgen over het afkalvende draagvlak voor de luchthaven in onze wijken als gevolg van de jarenlang steeds maar toenemende hinder. De koers die de wethouder inzet biedt geen begin van een oplossing voor die hinder en de daaraan verbonden gezondheidsproblemen en evenmin voor de veiligheidsproblemen.’’

In tegenstelling tot het vorige stadsbestuur (met GroenLinks als spil van de macht) wil het nieuwe met Karremans als mobiliteitswethouder (VVD) wel met alle partijen in gesprek blijven. Tot nu toe is dat overigens de enige vitale wijziging in het beleid.

Bron: Dagblad010, 29 oktober 2022

Dagblad010 29 okotber 2022