Groot VlaardingenVlaardingers maken zich zorgen over het vliegtuiglawaai van Rotterdam The Hague Airport

Frits Nolet en Arie Kuijvenhoven maken zich grote zorgen over de ophanden zijnde uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport De Vlaardingers, wonende in het pittoreske Vlaardinger Ambacht, dat pal gelegen ligt op de aanvliegroute van de vliegtuigen naar het vliegveld in Rotterdam.

Op niet minder dan 350 meter hoogte scheren de toestellen over hun huizen. En niet alleen Frits Nolet en Arie Kuijvenhoven maken zich zorgen, veel Vlaardingers ondervinden hinder van het vliegtuiglawaai.

Arie Kuijvenhoven is duidelijk in zijn uitspraak. "Ondanks dat het niet is toegestaan, wordt er met enige regelmaat in de nacht gevlogen. Ik schrik dan wakker en kan niet meer slapen.

Frits Nolet laat weten, dat hij in de zomermaanden een gesprek in de tuin moet onderbreken omdat het vliegtuiglawaai overheerst Met een oosten wind vliegen er dagelijks tientallen vliegtuigen over Vlaardinger Ambacht "Vooral de toestellen van de prijsvechters op de vakantiemarkt maken heel veel lawaai", zegt Arie Kuijvenhoven.
De toekomst ziet er somber uit in de ogen van de twee strijdbare Vlaardingers. "Van oorsprong is Rotterdam The Hague Airport een zakenvliegveld, maar dat is alleen niet meer aan de orde. Vakantievluchten vormen het leeuwenaandeel van het aantal vluchten en tot overmaat van ramp zijn er plannen om het aantal vluchten te verdubbelen en nachtvluchten toe te staan in een deel van de nacht."
"Ik ben van mening dat dat niet kan, gezien de overlast die wij nu al hebben en ik praat dan niet alleen over de bewoners in Vlaardinger Ambacht, maar ook de Holywijk wordt met enige regelmaat meegenomen in de vluchtbewegingen van de toestellen, met geluidsoverlast als gevolg", zegt Arie Kuijvenhoven. De Vlaardingers weten dondersgoed dat zij met hun protesten de wereld van de luchtvaart niet kunnen veranderen.
"Maar niets doen is ook geen optie. Ik vind dat het aantal vluchten teruggebracht moet worden naar het niveau van 2013 en beslist geen nachtvluchten toegestaan moeten worden", zegt Arie Kuijvenhoven gedecideerd. Frits Nolet laat een geluid horen vanuit het platform Oud Ambacht, een bewoners vereniging met een behoorlijke aanhang. "In de buurtvisie besteden wij veel aandacht aan de leefbaarheid van Vlaardinger Ambacht In die buurtvisie is tot nu toe vooral aandacht voor verkeers- en parkeeroverlast, het groene karakter van de wijk, veiligheid en sociale cohesie.
Allemaal belangrijke onderwerpen op het niveau van de wijk zelf.

Vliegtuig foto ben klewais nLE3eLaQA6A unsplash

Vliegtuiglawaai is echter een onderwerp dat zich misschien te veel boven ons hoofd afspeelt. Maar als ik mensen informeel spreek is het wel een heikel onderwerp dat regelmatig naar voren komt Voor de leefbaarheid n onze buurt is het ook goed om daar aandacht aan te besteden. De geluidsoverlast zal de komende jaren alleen maar fors toenemen door de plannen om het vliegveld verder te laten groeien.

Coronacrisis

Toen het vliegverkeer door de coronacrisis stil kwam te liggen, merkten Frits Nolet en Arie Kuijvenhoven hoe prettig het wonen is in Vlaardinger Ambacht. "Die situatie krijgen wij natuurlijk niet meer terug, daar moeten wij mee leven, maar nog meer vliegverkeer moeten wij niet accepteren.
Het onderwerp is actueel. "Rotterdam The Hague Airport moet namelijk dit jaar een vergunning aanvragen bij minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat. Dit om de komende decennia te mogen vliegen vanaf Rotterdam. In dat Luchthaven Besluit wordt vastgelegd wanneer en hoe vaak er gevlogen mag worden en in die aan te vragen vergunning staat die forse groei van de luchthaven genoemd.2022-11-02-GrootVlaardingen_zorgen.jpg

Dit artikel verscheen als voorpagina-nieuws in de regiokrant (FOTO: RTHA)

Passieve politiek

Frits Nolet is verbaasd over het feit, dat de politieke partijen in Vlaardingen zo weinig aandacht schenken aan dit grote probleem voor hun inwoners.
"Zelf heb ik nog niet zo lang geleden de ChristenUnie/SGP en GroenLinks aangeschreven en gewezen op het vliegtuiglawaai en de plannen voor de uitbreiding. Men zou er naar kijken, maar ik heb niets meer gehoord.
Daarom sluiten de Vlaardingers zich aan bij de protesten van de bewoners van Overschie, die een petitie zijn gestart tegen de uitbreidingsplannen van het vliegveld.
"Ik hoop dat veel Vlaardingers deze petitie gaan ondertekenen, om een duidelijk signaal af te geven, dat een uitbreiding, ook voor onze gezondheid, niet gewenst is. De petitie is te vinden op https://btv-rotterdam.nl/petitie.

Bron: Groot Vlaardingen, 2 november 2022